AnasayfaÜyelerimizSıkça Sorulanlarİletişim Bilgileri
 

Duyurular

Üyelik

Tüm vatandaşlarının eşit yaşam koşularına sahip olduğu, temiz çevresiyle, düzenli altyapısıyla, ulaşımıyla yaşamaktan mutluluk duyacağı yaşanabilir, sağlıklı kentler yaratmak amacıyla pek çok dünya kentinde Sağlıklı Şehir Hareketi başlatılarak, deneyim ve bilgi paylaşımıyla çalışmalar sürdürülmüştür.

Sağlıklı Şehirler çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de iki koldan devam etmektedir. Birinci Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı, ikincisi ise T.C. Sağlıklı Kentler Birliğidir.

21 Nisan 2005 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen Sağlıklı Kentler Birliği üyelik kriterleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan 5. Faz (2009-2013) Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağlarına Üyelik Şartnamesi ve akreditasyon kriterlerine göre 23 Ekim 2009 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile yenilemiştir. Ancak,  Birlik üye sayısının coğrafi dağılımda bölgeler arası farklılık göstermesi, Sağlıklı Kentler Birliği 2005-2020 Strateji Planında yer alan “Sağlıklı Kentler Birliği’nin ulusal ve uluslararası platformda gücünü arttırmak ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye belediye sayısını 2020 yılı sonuna kadar 60’a çıkartmak” hedefi doğrultusunda, bu sayıya nicelik olarak değil aynı zamanda nitelikli bir Birlik üyesi profili oluşturarak ulaşılması sebepleriyle üyelik kriteleri revize edilmiştir.

Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nin 15/05/2010 tarih ve 6 sayılı kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olacak şehirler Belediye Meclis Kararları ile;

 • Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün, DSÖ 2014 Sağlıklı Şehirler Atina Deklarasyonunun kabulü.
 • Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi,
 • Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin Birlik Meclisinde görevlendirilmesi,
 • Üye olacak Belediye tarafından Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Şehirler Proje Ofisi kurulması ile ilgili karar alınması,
 • Üye Olacak Belediye tarafından “Şehir Sağlık Profili hazırlaması, Yıllık Faaliyet Programı hazırlaması, Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık raporlama yapması,
 • Birlik Toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin paylaşılması ve üyelik aidatlarının ödenmesi hususlarında karar almalıdır.

Yapılan üyelik başvuruları aşağıda yer alan il nüfus kriterlerine göre Birlik Meclisi’nde görüşülecek ve İçişleri Bakanlığı’na onay için gönderilecektir.

Sağlıklı Kentler Birliği İl Nüfus Kriteri

 • 50.000 ve üzeri nüfuslu iller – 1 üye (Toplam İl ve İlçe Belediyesi sayısı)
 • 100.000 ve üzeri nüfuslu iller – 2 üye (Toplam İl, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi sayısı)
 • 500.000 ve üzeri nüfuslu iller – 3 üye (Toplam İl, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi sayısı)
 • 1 milyon ve üzeri nüfuslu iller – 4 üye (Toplam İl, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi sayısı)
 • 2 milyon ve üzeri nüfuslu iller – 5 üye (Toplam İl, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi sayısı)
Etkinlikler
 
Yayınlar
 
Diğer Yayınlarımız
 
Video Galerisi
 
Fotoğraf Galerisi
 
 
Üye Belediyelerimiz
 
 
Anasayfa ÜyelerimizBirlik HakkındaSKB HaberleriÜye Belediye HaberleriYayınlarFotoğraf Galerisiİletişim Bilgileri
© 2018 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği. Tüm hakları saklıdır.