Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

2010 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü

01.01.2010

Bugün Avrupa’da ve dünyada birçok kentte uygulanan DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi, Avrupa şehirlerindeki politikacıların gündemine sağlık konusunu da dâhil etmeyi ve yerel seviyedeki halk sağlığı için güçlü bir lobi oluşturmayı hedefleyen, uzun vadeli bir kalkınma projesidir. Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlar.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2005–2020 yıllarını kapsayan strateji planına göre birinci amacı, “Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak; herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için sağlık, ulaşım, planlama, çevre ve altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek, 2020 yılı sonuna kadar, Türkiye’de yaşayan insanların Sağlıklı Şehirler Hareketi ile sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamaktır.”

Bu stratejik amaca ulaşabilmek, birlik üyesi belediyeleri sağlıklı şehir politika, plan ve stratejileri üretmede ve bunları uygulamaya koymada motive etmek, özendirmek amacıyla “En iyi Sağlıklı Şehir Projesi” uygulama ödülü verilmektedir.

Bu Haberi Paylaşın