Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

2012 En İyi Sağlıklı Şehir Projesi Uygulama Ödülü

04.06.2012

Bugün Avrupa’da ve dünyada birçok kentte uygulanan DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi, Avrupa şehirlerindeki politikacıların gündemine sağlık konusunu da dahil etmeyi ve yerel seviyedeki halk sağlığı için güçlü bir lobi oluşturmayı hedefleyen, uzun vadeli bir kalkınma projesidir. Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlar.

Sağlıklı Şehir çalışmaları Türkiye’de iki koldan devam etmektedir. Birincisi Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, ikincisi Sağlıklı Kentler Birliği’dir.

Sağlıklı Kentler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun 13.12.2004 tarih ve 2004/62215 sayılı kararı ile kurulmuş ve bu karar 22.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış, 31.12.2004 tarihinde Birlik tüzüğü İçişleri Bakanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 3 Şubat 2005 tarihinde kuruluş toplantısını gerçekleştiren Sağlıklı Kentler Birliği, yönetim organlarını belirlemiş ve faaliyetlerine başlamıştır. Birlik Başkanlığı 2005 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Sağlıklı Şehirler hareketi Türkiye’de hızla gelişmiş 10 kurucu belediye ile yola çıkan Sağlıklı Kentler Birliği’ üye sayısı 45’e ulaşmıştır.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2005–2020 yıllarını kapsayan strateji planına göre birinci amacı “Tüm vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacakları sağlıklı şehirler yaratmak; herkese eşit ve kaliteli bir yaşam sağlamak için sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek ortak projeler geliştirmek, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye’de yaşayan insanların Sağlıklı Şehirler Hareketi ile sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve eğitim açısından daha tatmin edici yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamaktır.”

Bu stratejik amaca ulaşabilmek, Birlik üyesi belediyeleri sağlıklı şehir politika, plan ve stratejileri üretmede ve bunları uygulamaya koymada motive etmek, özendirmek amacıyla “Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Yaşam”, “Sağlıklı Şehir Planlaması” ve “Sağlıklı Çevre” olmak üzere 4 ayrı kategoride “En iyi Sağlıklı Şehir Projesi” uygulama ödülü verilmektedir.

Yarışma şartnamesini indirmek için tıklayın.

Proje afiş şablonunu indirmek için tıklayın.

Bu Haberi Paylaşın