Bizi Takip Edin

SKB Haberleri

4. Yıl Konferansı Kocaeli’de gerçekleştirildi

12.10.2008

Şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla bir araya gelen Sağlıklı Kentler Birliği tarafından her yıl düzenlenen uluslararası katılımlı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 4. Yıl Konferansı, bu yıl 9–10–11 Ekim 2008 tarihlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği”

Sağlıklı Kentler Birliği 9.Olağan Meclis Toplantısı’nın da yer aldığı program kapsamında Bir sene boyunca edinilen bilgi ve deneyimleri bir araya getirip sentezlemek, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalara yön vermek amacıyla “Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği” başlığı altında 4.Yıl Konferansı yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi 5. Faz ana konularının ele alındığı toplantıda akademisyenler ve üye belediyelerin tecrübeleri ele alınarak değerlendirilmiş, belediyelerimizin çalışmalarına yön verici, uygulamaya yönelik görüş ve öneriler ile üye belediyelerimizce uygulanmış örnek çalışmalar yer almıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU, Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN, TBMM Sağlıklı, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Cevdet ERDÖL ve son olarak Kocaeli Valisi Gökhan SÖZER’in konuşmalarıyla başlayan toplantıya, DSÖ Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Agis TSOUROS video konferansla katılmıştır.

Meclis görüşmelerine geçilmeden önce Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı tarafından üye belediyeleri sağlıklı şehir politika, plan ve stratejileri üretmede ve bunları uygulamaya koymada motive etmek için düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü” sonuçları açıklanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Park Projesiyle “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır. Ayrıca Çankaya Belediyesi “Engelsiz Oyun Parkı”, Tepebaşı Belediyesi “Zihinsel Özürlü Sağlık ve Veritabanı Çalışması”, Kırıkkale Belediyesi “Atık Su Arıtma Tesisi”, Gölcük Belediyesi “Yalnız Değilsiniz” Projeleriyle Jüri Özendirme Ödülüne layık görülmüşlerdir. Ödül almaya hak kazanan belediyeler ödüllerini düzenlenen törenle almışlardır.
Ödül töreninin hemen ardından Sağlıklı Kentler Birliği 9.Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşmiştir. Van’da düzenlenen 25.04.2008 Tarihli Meclis Toplantısı’na ait Toplantı Zaptı, 2009 Mali Yılı Bütçesi ve 2010 ile 2011 Yılı Bütçe Tahminleri, mecliste yapılan görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edilmiştir. Birlik Meclisi, Tepebaşı Belediye Başkanlığı tarafından verilen önerge ise Birlik Başkanlığı tarafından incelenerek rapor hazırlanması ve birlik üyelerine gönderilmesi yönünde karar almıştır. Son olarak gelecek Nisan Ayı’nda yapılacak 10.Olağan Meclis Toplantısı’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmesi kararı alınmasıyla meclis görüşmeleri tamamlanmıştır.

“Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği” konulu Politikacılar Oturumuyla Sağlıklı Kentler Birliği 4.Yıl Konferansı başlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Didem EVCİ’nin başkanlık ettiği oturuma, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU, Kırıkkale Belediye Başkanı Veli KORKMAZ ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet ELLİBEŞ katılmışlardır.  Oturuma katılan belediye başkanları oturum başkanı tarafından kendilerine yöneltilen şu soruları yanıtlamışlardır: “Sağlıklı Şehir kavramı size neyi çağrıştırıyor?”,  “Sağlıklı Şehirler Hareketi içinde belediye başkanının rolü sizce nedir?”, “Sağlıklı Şehirler kapsamında kentinizde yürütülen çalışmalar nelerdir?”, “Sağlıklı Şehirlerin Türkiye’deki gelişimi ve geleceği hakkında düşündükleriniz nelerdir?”.

Öğleden sonraki ilk oturum “Eşitlik ve Katılımcılık” konusunda, Adnan Menderes Üniversitesi ADUSEM Müdürü Prof. Dr. Erdal BEŞER’in başkanlığında gerçekleşmiştir. Oturumda Prof. Dr. Erdal BEŞER “Sektörler Arası İşbirliği” konusunda bilgiler verirken, “Sektörler arası Arabuluculuk” konusuyla Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Geliştirme, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Didem EVCİ ikinci oturumda yer almıştır.

Toplantının ilk günü, “Ekonomik ve Sosyal Dışlanma, Dezavantajlı Gruplar” konulu oturumla sona ermiştir. Oturumda; Hacettepe Nüfus Etüdleri Müdürü Prof. Dr. Sabahat Tezcan  “Türkiyede Göç Boyutu ve Nedenleri”, 22. Dönem T.B.M.M. Sağlık Komisyon Başkan Vekili Dr. Nevzat Doğan “Yaşlılık ve Geriatri” ve Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Daire Başkanı Dr. H.Hüseyin ULUDAĞ, “Çocuk, Çevre Sağlığı Eylem Planı” konularında dinleyicileri aydınlatmışlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği 4. Yıl Konferansı’nın ikinci günü, farklı konularda birbirine paralel olarak 2 Çalıştay gerçekleşmiştir. 1.Çalıştay Sağlıklı Şehir Planlaması ana başlığı altında,  kentsel tasarım, çevre sağlığı, kentsel dönüşüm, ulaşılabilirlik, konut, yeşil alanlar, sürdürebilirlik konuları kapsamında yapılmıştır.  ADUSEM Müdürü Prof Dr. Erdal BEŞER’in moderatör, Çankaya Belediyesi Proje Koordinatörü Dr. Ethem TORUNOĞLU’nun rapotörlüğünde gerçekleşen 1. Çalıştayda üye belediyeler şehirlerinde yürüttükleri projeleri katılımcılarla paylaştılar. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet GEÇİLİ “Çöp Değil Kazanç Geri Kazanım Projesi, Çankaya Belediyesi’nden Koncagül TOKUÇ “Zafertepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı”, Kırıkkale Belediyesi Proje Koordinatörü Feyza DEMİRCİOĞLU, “İçme suyu Arıtma Tesisleri” konularında bilgiler aktardılar.

“Yaşam Tarzları” ana başlığı altında, aktif yaşam, fiziksel aktivite, beslenme, internet, obezite, engelliler,  tütün, alkol, uyuşturucu, ruh sağlığı konularını kapsayan 2. Çalıştay Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Zehra Gönül BALKIR’ın moderatörlüğünde, Tepebaşı Belediyesi Koordinatör Yardımcısı Esra YALÇIN’ın raportörlüğünde gerçekleşmiştir. 2. Çalıştayda, Prof. Dr. Zehra Gönül BALKIR “Engelli Hakları”, Esra YALÇIN “Zihinsel Engelliler Sağlık Veritabanı Projesi”, Çankaya Belediyesi’nden Nilay OĞULTÜRK
“Engelsiz Oyun Parkı” ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Osman POYRAZ, “Evde Bakım Hizmetleri” ile ilgili sunumlar yapmışlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği” 4. Yıl Konferansı, çalıştay sonuçlarının raportörler tarafından açıklanmasının ardından kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir. Program sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.

Toplantıda sunulan bildiriler aşağıda yer almaktadır.

9 – 10 – 11 Ekim 2008 Kocaeli

10 Ekim 2008

09.00 Kayıt

09.30 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

09.30 Açılış konuşmaları

10.00 Kahve arası

10.15 SKB Olağan IX. Meclis toplantısı

11.00 Sağlıklı Şehirler En iyi Uygulama Ödülü Töreni

Ödül Töreni fotoğrafları için tıklayınız…

Sağlıklı Şehirler En iyi Uygulama Yarışması sonuçları için tıklayınız…

11.30 Oturum I: Başkanlar yuvarlak masa toplantısı “Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketi ve Geleceği”

13.00 Öğle yemeği

14.30 Oturum II “Eşitlik ve Katılımcılık”

16.00 Kahve arası

16.30 Oturum III “Ekonomik ve Sosyal Dışlanma, Dezavantajlı Gruplar”

18.00 Kapanış
19.30 Akşam yemeği ve Gala Gecesi

11 EKİM 2008

09.30 Çalıştay 1 “Sağlıklı Şehir Planlaması” Konular: kentsel tasarım, çevre sağlığı, kentsel dönüşüm, ulaşılabilirlik, konut, yeşil alanlar, sürdürebilirlik vb.

Moderatör: Prof Dr. Erdal BEŞER, ADUSEM Müdürü
Raportör: Dr. Ethem TORUNOĞLU, Koordinatör, Çankaya Belediyesi

Çalıştay 2 “Yaşam Tarzları” Konular: Aktif yaşam, fiziksel aktivite, beslenme, internet, obezite, engelliler, tütün, alkol, uyuşturucu, ruh sağlığı vb.

Moderatör: Prof Dr. Zehra Gönül BALKIR
Raportör: Esra YALÇIN, Koordinatör Yardımcısı, Tepebaşı Belediyesi

11.30 Kahve arası

12.00 Çalıştay Sonuçlarının Açıklanması

Çalıştay 1 Sonuçları için tıklayınız…

Çalıştay 2 Sonuçları için tıklayınız…

13.00 KAPANIŞ

13.15 Öğle yemeği (Gölcük Belediyesi ev sahipliği ile)

14.00 Deniz Otobüsü ile Körfez Gezisi

Bu Haberi Paylaşın