Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Atatürk Kitaplığı “7 Gün 24 Saat” hizmet verecek

17.09.2014

istanbul

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok alanda olduğu gibi kütüphanecilik ve bilgi hizmetleri alanında da gelişmelere yol açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı da söz konusu gelişmeler çerçevesinde uygulamaya koyduğu projeler ve yenilikçi uygulamalar ile hizmetlerine devam ediyor.

Okumayı Sevenler İçin Hiç Kapanmayan Kütüphane

İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin de en önemli bilgi ve kültür kurumlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, kütüphane kullanıcılarının ve araştırmacılarının daha rahat ve sıcak bir ortamda çalışabilmeleri için kütüphane çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Modern çağın gerekliliklerine uygun ve dünya ile rekabet edebilir bir eğitim, öğretim ve araştırma altyapısı için çalışmalarını sürdüren ve geliştirdiği projelerle bilgiye 7 gün / 24 saat sınırsız erişim hizmeti sunan Atatürk kitaplığı, yapmış olduğu yeni düzenleme ile 15 Eylül 2014 tarihinden itibaren 7 gün 24 saat açık olacak.

Bu uygulamayla ülkemizde ilk kez bir Halk ve Araştırma Kütüphanesi 7/24 hizmet vermiş olacak. Okuyucuların talebini dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, araştırmacılara ve okuyuculara kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyor.

Depo hizmeti 22:00’a kadar olup çalışmalarına gece devam edecek okuyucularımız yararlanacakları eserleri 0212 2499565 / dahili 8320’ nolu hattı arayarak rezerve ettirebilecekler.

Atatürk Kitaplığı’ndaki Osmanlıca Nadir Kitapların Online Erişim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 2012 yılı içinde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından “İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Nadir Eserlerin Kataloglanması, Dijital Ortama Aktarılması ve Elektronik Ortamda Kullanıma Sunulması” adlı proje için desteğe hak kazandı.

Bu proje ile İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi ile basılmış nadir eserler ile birçok evrakın kataloglama ve niteleme işlemlerinin uluslararası kütüphanecilik standartlarına uygun hale getirilmesi, eserlerin taranarak sayısal ortama aktarılması, depolanması ve web üzerinden ücretsiz olarak hizmete sunulması amaçlanıyor. Proje sonunda, İBB Atatürk Kitaplığı’nda bulunan kültür mirasımızın basılı ve yazılı bilgi kaynaklarına zaman ve mekana bağlı kalmadan erişilmesi sağlandı.

Proje sonunda sayısallaştırılmış olan görüntü ve veriler www.ibb.gov.tr adresinden ve http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ linki üzerinden internet ortamında hizmete sunuldu. Bu kapsamda oluşturulan sayısal arşivde 4,5 milyon görüntü bulunuyor.

Proje hizmete sunulduğu ilk altı aylık dönemde 2150 üye, 51.140 Toplam kullanıcı ve 103.200 yayın indirme sayısına ulaştı.

Pertevniyal Valide Sultan Evrakı Sayısal Ortamda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü yürüttüğü sayısallaştırma çalışmaları çerçevesinde Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan basılı ve yazılı kültürel miras eserlerini web üzerinden hizmete sunmaya devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında Pertevniyal Valide Sultan Evrakına ait eserlerin hem özet bilgileri hazırlandı hem de sayısal tarayıcılar ile taranarak elektronik ortama aktarıldı. 5625 belgeden oluşan koleksiyonun sayısallaştırılması sonucu 7528 görüntü elde edildi.

Belgeler tezkire, muhabereli tezkire, mektup, ilmuhaber, ariza, pusula, makbuz senedi, kira kontratı, rapor, kroki, plan, defter gibi çok çeşitlilik arz ediyor.

Büyük çoğunluğu Pertevniyal Valide Sultan Vakfı’na ait olan belgeler, vakfa başta Manastır’da bulunan İzmir, Tırhala ve Yenişehir’deki çiftlikler olmak üzere; vakfın Aksaray’daki Valide Sultan Camisi, mektepler, camiler, tekkeler, çeşmeler, Medine’deki Gureba Hastahanesi, Tersane’deki gemi yapım yeri, askeriyeye Valide Sultan’ın şahsi parasıyla alınan tüfekler, orduya verilen bağışlar gibi farklı konu başlıklarını kapsıyor.

Osmanlı tarihinde son derece önemli bir yeri olan ve Sultan II. Mahmud’un hanımı ve Sultan Abdülaziz’in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan’a ait belgeler, aslında Valide Sultanlık Müessesesi ile ilgili son derece yeni bilgilerin bulunduğu tarihi öneme haiz vesikalardır.

 

Bu Haberi Paylaşın