Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Başkan Gümüş, Bir İlke İmza Attı

10.02.2017

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği’ne bağlı ilçedeki Meslek Odaları Temsilcileri ile ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği protokolü imzalayarak, bir ilki gerçekleştirdi.

Protokol imza töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak bugün bir ilki gerçekleştirdik. İmzaladığımız protokol sayesinde bölgede Meslek Odaları ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışan örnek bir belediye olduğumuzu gösterdik. Bu protokol bunun ispatıdır.” dedi.
Başkan Gümüş bugüne kadar Meslek Odaları ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Bugün imzaladığımız protokol ile çalışmalarımız resmiyet kazandı. Protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan planlama, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, ilgili Meslek Odalarıyla Belediye arasında bilimsel teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlere sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda mimar, mühendis ve şehir plancıları ile ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlüklerin yerine getirilmesini ve mesleki faaliyet denetiminin eksiksiz yapılabilmesini gerçekleştirmek; Belediye ve Meslek Odalarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş, görev yetki ve mesuliyetlerini imar mevzuatı, tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca, kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamaktır. Protokol vize uygulaması ya da plan projelerin içerik denetimi anlamını taşımamakta olup, mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek odalarıyla olan ilişkilerinin güçlenmesini ve belediyemizle olan işbirliğinin artırılması hedeflemektedir. Protokol sayesinde TMMOB’a bağlı meslek odalarının kendi iç mevzuatlarından kaynaklanan üyelerinin denetimlerini daha sağlıklı bir şekilde yürütmelerine olanak sağlayacaktır.

Protokole bağlı olarak yapılacak ortak çalışmalarda kent hakkı ve kentli hakkı kavramları gözetilecektir. Uygulamaya dönük üretilen hizmetlerin teknik ve mesleki yeterliliğinin tam ve eksiksiz olarak Belediyemize sunulması durumunda, kentimizin gelişmesine ivme kazandıracağı öngörülmektedir. Protokolle birlikte yapılacak ortak çalışmalarda şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmiş olup, meslek odalarının kentimize dair görüş ve önerileri dikkate alınarak yaşam konforu daha yüksek olan mekânlar oluşturulacaktır. Ayrıca protokolle beraber başkanlığımıza iletilen plan projelerde büro tescillerini, fenni mesul kayıtlarını yaptırmış /yenilemiş olan mühendis mimar ve şehir plancılarının hakları korunmuş olacaktır. Bu anlamda Meslek Odaları temsilcilerine katılımları için teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Protokol Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri bileşenleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu arasında imzalandı.

Bu Haberi Paylaşın