Bizi Takip Edin

Danışma Kurulu Üyeleri

Erdem SAKER

Bursa Büyükşehir Belediyesi E. Belediye Başkanı

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (Çevre Mühendisi)

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa SARI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı, Su Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Feza KARAER

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Cengiz TÜRE

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Başak Aydem ÇİFTÇİOĞLU

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Burcu ZEYBEK

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (Çevre Mühendisi)

Atilla Akkoyunlu 1974 İTÜ İnşaat Müh. den Lisans, 1976 da İTÜ Çevre Müh. den Y. Lisans, 1981 de ABD Iowa State Üniversitesi’nden Sağlık Müh. den Master ve 1984 de de İTÜ Çevre Müh. de Doktor Ünvanı almıştır.

1984 den beri Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmış ve halen de aynı üniversitede kısmi zamanlı olarak ders vermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde (B.Ü)  İnşaat Müh. Bölümü’nde ve B.Ü Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde dersler vermiştir. B.Ü dışında da Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ve Arel Üniversitesi’nde ders vermiştir. TÜBİTAK’da da görev yapmıştır.

Araştırma konuları  çevre mühendisliği ve bilimleri üzerinedir.

İstanbul Metropolitan Planlama, TUBİTAK, T.C. Çevre Bakanlığı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı,  B.Ü Bilimsel Araştırma Projelerİ proje yaptığı ve çalıştığı birimlerdir.

B.Ü ve yukarıda adı geçen değişik üniversitelerde çevre müh. ile ilgili toplamda 15 ayrı ders açmıştır. Yönettiği y. Lisans ve doktora tezleri vardır.

TUBİTAK, ODTÜ, Ankara Makina Mühendisleri odası, B.Ü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Mimar ve Mühendisler Grubu kendisine değişik ödüllerin verildiği birimlerdir.

Uluslararası hakemli dergilerde 30 kadar makalesi, ulusal hakemli dergilerde de 10 civarında yayını bulunmaktadır. Yazılan bir kitabı ve mesleki konularda raporları bulunmaktadır.

Değişik üniversitelerde bilimsel araştırma projelerinde  danışmanlık, ulusal dergilerde danışma kurulu ve yayın kurulu üyeliği, uluslararası konferanslarda bilim ve danışma kurulu üyeliği, ulusal dergilerde bilimsel değerlendirme kurul üyeliği, uluslararası dergilerde bilimsel değerlendirme kurul üyeliği, ulusal konferanslarda yürütme kurulu üyeliği, uluslararası dergilerde editörlük, değişik bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelik, üniversite dışında mesleki kurul ve komisyon üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde bulunan akıllı şehirler konusuna da ilgi duymaktadır.

Prof. Dr. Mustafa SARI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı, Su Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü’nde, yüksek lisansını Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde,          doktorasını Ege Üniversitesi’nde tamamladı. 1992-2016 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde çalışan Sarı, 24 yıl boyunca kesintisiz Van Gölü inci kefalinin korunması, sürdürülebilir balıkçılığı için çalışmalar yürüttü. Ulusal ve uluslararası birçok projede yürütücü, araştırıcı olarak görev aldı. On üç yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Doğa Gözcüleri Derneği’nin kurucular kurulunda yer aldı. Oxford Üniversitesi başta olmak üzere, çok sayıda saygın üniversite, sivil toplum kuruluşu ve özel kuruluşun davetlisi olarak uluslararası toplantıda inci kefalini anlattı. 2017 yılında yaptığı TEDx Istanbul konuşması en çok izlenen konuşmalar arasında yer aldı.

Geliştirdiği sorun temelli sosyal katılımcılık modeli doğa korumaya yeni bir perspektif getirdi. Su kaynaklarının yönetimi, sürdürülebilir balıkçılık ve sosyal girişimcilik alanlarında çalışmalar yapıyor. 2007 yılında Ernst&Young, Milliyet Gazetesi ve Schwab Foundation tarafından “Yılın Sosyal Girişimcisi” seçildi. Müsilajı kamuoyu yeni duymuş olsa da 2016 yılından beri, bilimsel çalışmalar ve medya aracılığıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Nisan 2021 tarihinden beri her hafta düzenli dalışlarla müsilajın ekolojik etkilerini takip edip görüntülüyor. 10’u kitap olmak üzere 100’den fazla bilimsel yayını var. Halen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde akademik çalışmalarını sürdürüyor. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde kurulan Bilim ve Teknik Kurulu’nun üyesi.

Halen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarını sürdüren Sarı, Sevil Hanımla evli olup Ömer Faruk ve Ayşe Zülal’in babasıdır. 

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

1979 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden, Mimar, 1981 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi  Şehircilik Master Programından Yüksek Mimar, 1987 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Programından Doktora  dercesini aldı. 7 Ağustos 1981 yılında İTÜ de Mimarlık Fakültesi Şehirsel Tasarım ve Yenileme Kürsüsüne asistan olarak atanan Prof. Türkoğlu, 1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent ve 2000 yılında da profesör ünvanını aldı. 1987-1990 yılları arasında University of Cincinnati (ABD) de misafir araştırmacı olarak bulunan Prof.Dr. Türkoğlu’nun tek başına veya diğer yazarlarla ortaklaşa 150 civarında ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda kentsel planlama, kentsel tasarım, afet risklerinin azaltılması ve kent planlama, ekolojik planlama ve tasarım, konut ve kentsel yaşam kalitesi ve sağlıklı kentler konularında yayınlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Türkoğlu’nun yayınlarının yanısıra stratejik mekansal planlama, çevre düzeni planı, imar planları uygulamalarında danışmanlık hizmeti, ulusal proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır. Prof.Dr. Handan Dülger Türkoğlu halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Cengiz TÜRE (Ekolojist)

Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı

13 Nisan 1965 tarihinde Eskişehir’de doğan Prof. Dr. Cengiz TÜRE, 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra, 1990 yılında yine aynı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans derecesini ve 1996 yılında Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden doktora derecesini almıştır. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne 1996 yılında Yardımcı Doçent, daha sonra 2006 yılında Ekoloji alanında Doçent unvanını alarak aynı yıl Doçent olarak atanmıştır. 2011 yılında Ekoloji Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Kurumunda Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık başata olmak üzere farklı kurum-kuruluşlarda çeşitli idari görevlerde ve kurul üyeliklerinde bulundu. Halen “Dünya Sağlık Örgütü-WHO Sağlıklı Şehirler Ağı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeliği” ve “Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Danışmanlığını” yürütmektedir.

Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi, uluslararası-ulusal bilimsel toplantılarda sunduğu çok sayıda bildirileri vardır. Kitap editörlüğü, yazarlıkları ve çeşitli projelerde yaptığı görevlerin yanı sıra yurt dışı ve yurt içinde Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma, Ekolojik Ekonomi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, Enerji ve Çevre, Su ve Karbon Ayak İzi, Kentsel Karbon Yönetimi vb. gibi konularda konferanslar  ve eğitimler vermiştir. Başta TV olmak üzere radyo, gazete, dergi vb. gibi medya ortamlarında belirtilen konularında farkındalık yaratmaya yönelik, aktüel ve toplumsal içerikli yazılar yazmış ve programlar yapmıştır. Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 1 (bir) çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Sağlık Bakanlığı’nda Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nda Uluslararası Kuruluşlar Sorumlusu ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü ve koordinatörlük yaptı. 10 Kasım 1999’da Turizm Sağlığı Şubesini kurdu. Halk Sağlığı alanında Gazi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Hacettepe Üniversitesi’nde Doktora Programını tamamladı. Sağlık Bakanlığı bursu ile İngiltere’de Çevre Koruma, Ekoloji ve Biyoçeşitlilik eğitimi aldı. Türkiye’de “Çevre Sağlığı” alanında uzmanlardan birisidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1987 yılında başlattığı “Sağlıklı Şehirler Projesi”nde Ulusal Ağ Koordinatörlüğünü üstlendi. 25 yıldır Türkiye’de “Sağlıklı Şehir” kavramının yaygınlaşması için çalışmaktadır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesidir. Avrupa Konseyi- Sağlık Etki Değerlendirmesi, TÜBİTAK-İl Yenilik Platformu, GEKA-Yenilik Merkezi kurulması projelerini yürütmüştür. Halen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Disiplinlerarası Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, “Şehrin Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Roman Uygulama ve Araştırma Merkezi” müdürü, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı üniversitede 2016-2019 yılları arasında Hemşirelik Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olmuştur. Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile “İklim Değişikliği ve Sağlık Etkileri”, Sağlık Bakanlığı ile “Göç ve Sağlık Hizmetleri”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile “Kümülatif Sağlık Etkisi-Jeotermaller” alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)  Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’nde “Sağlık Sektörü Uzmanı” olarak görev almaktadır. 2014 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı “Tıpta Uzmanlık Komisyonu üyesi”dir. 21 Ocak 2021’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, Faz VII (2019-2024) Bilim Komitesi Üyesi olarak davet edilmiştir. 3 Kasım 2021’de Dünya İklim Zirvesi (COP26)’da Türkiye’yi temsil etmiştir. Ayrıntılı özgeçmiş için: http://www.profedidemevcikiraz.com

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı

2013 yılından bugüne öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini ise Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Araştırma ilgi alanları, teoriden tasarım ve uygulamaya kadar uzanan ürün ve kullanıcı etkileşimleri üzerinedir. Tasarım biliminin diğer disiplinindeki araştırmacılar ile özellikle de akıllı ürün-kullanıcı ara yüzlerindeki problemlerin çözümünde aktif olarak işbirliği yapmıştır. Dr. Yılmaz popüler bir ürün tasarımı bilim alanı öğretim üyesidir. Çalışma yaşamında, tasarım; yöntemleri, süreçleri ve yönetimi dersleri vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. Boş zamanlarında ise trekking, bisiklet

(yelken) ve yürüyüşten keyif almaktadır.

Prof. Dr. İnci PARLAKTUNA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Araştırma alanı: Para Teorisi ve Politikası, Sürdürülebilir Bölgesel ve Yerel Kalkınma, İşgücü Piyasalarında Sosyal Sermaye, Akıllı Kentlerde Sosyal Sermaye, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,  

İnci Parlaktuna doktora derecesini Anadolu Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalından aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Profesör Dr. olarak görev yapmaktadır. Ekonomi bölümünde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derslerini vermektedir. Bölüm derslerinin yansıra Mühendislik Fakültesi ve Fen ve Edebiyat Fakültesindeki birçok bölüme ekonomi dersleri de vermektedir. 2010-2016 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 2012 yılında “Kadın Çalışmaları I” ve 2014 yılında “Kadın Çalışmaları II başlıklı iki sempozyum düzenledi ve yürüttü. Kadın Araştırmaları bünyesinde birçok farkındalık çalışmaları düzenledi ve  diğer üniversitelerde düzenlenen  toplantılara ve çalıştaylara katıldı. Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarını Desteklenmesi Programı ve Sabancı Vakfı Hibe Programına kabul edilen iki projeye danışmanlık yaptı. Bu projeler çerçevesinde iki adet atölye ve üç adet farkındalık çalışması yapıldı ve iki adet proje kitapçığı yazıldı. Bu faaliyetlerin içinde danışmanlık yaparak bir fiil bulundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde biri “Genç işsizlik ve Sosyal Sermaye ilişkisi” başlıklı, ikinci proje “Kırsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifleri olarak iki adet proje yürüttü.  İktisat alanında çok sayıda makale ve bildirisi, 1 kitap, 8 kitap bölümü bulunmaktadır. Ayrıca gerek ekonomi gerekse diğer çalışma alanlarında çeşitli kongre, toplantı ve çalıştaylara katılmıştır.

Doç. Dr. Emel İRGİL

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)

1964 Bursa doğumludur. Eğitimini Bursa’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında yaptı. 1992 yılında Halk Sağlığı uzmanı oldu. İsveç’te Karolinska Enstitüsü’nde, ABD’de Michigan ve Johns Hopkins Üniversiteleri Halk Sağlığı Okullarında biyoistatistik ve epidemiyoloji eğitimleri aldı. 2014 yılında emekli olana kadar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalıştı. Bursa Tabip Odası’nda çeşitli dönemlerde Yönetim ve Denetim Kurullarında, TTB Halk Sağlığı Kolu ve Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurullarında yer aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2009 yılından beri Danışma Kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2013 yılında Birlik tarafından yayınlanan Türkiye Kent Sağlık Göstergeleri adlı kitabın proje yöneticiliğini yapmıştır.

İlgi alanları bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklar, yaşlı sağlığı, kadın sağlığı, sigara ve diğer bağımlılık yapan maddeler ve bağımlılıkla savaştır.

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı

Dr. Asım Mustafa Ayten 1968 yılında İzmir’de doğdu.  ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden 1996 yılında master ve Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2002 yılında doktorasını aldı.  

1996-2012 yılları arasında Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde görev yaptı. 2012 yılından itibaren Abdullah Gül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kentsel planlama ve Kentsel Tasarım, Çevre Bilimleri ve Sürdürülebilirlik, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm, Kentsel Politika ve Sağlıklı Şehirler ve Planlama konularına odaklanmaktadır. 2013 yılında “Sağlık Yapıları ve Kent” adlı bir kitap yayınladı. Uluslararası, ulusal çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır.   

2017 yılında Doçentlik ünvanını alan Ayten, Mayıs 2016’dan bu yana Türkiye Sağlıklı Şehirler Birliği’nin bilimsel danışma kurulu üyesidir.

Doç. Dr. Burcu ZEYBEK

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu Üyesi,

Doç. Dr. Burcu Zeybek, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 2009’da mezun oldu. Yüksek lisans tezini 2011 yılında yine Kocaeli Üniversitesinde tamamlayarak, doktorasına İstanbul Üniversitesinde devam etti.

Çeşitli şirketlerin kurumsal iletişim departmanlarında çalışan Zeybek, 2012 yılından beri İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürdü.

2020 yılında iletişim çalışmaları alanında doçentlik unvanını alan Zeybek’in çalışma alanları; dijital iletişim, siyasal iletişim ve ikna, akıllı şehir uygulamaları, ülke tanıtım stratejileri ve kent markalamadır. Ulusal ve uluslararası birçok yayını olan Zeybek, aynı zamanda TİMBİR Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden biridir.

Algı yönetimi, ikna stratejileri, etkili iletişim becerileri gibi alanlarda özel sektör ve kamu kurumlarına çeşitli eğitimler veren Burcu Zeybek, marka kent iletişimi ve sürdürülebilirlik konularında da çeşitli projeler yürütmektedir.

Prof. Dr. Feza KARAER

Bursa Uludağ Üniversitesi, Müh. F. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Feza KARAER, Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini ise Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında tamamlamıştır. Pek çok Yüksek Lisans ve Doktora Tez çalışmasının yürütücülüğünü yapan Feza KARAER’in, Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır.

Bölüm Başkan Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevleri tamamlamış olmanın yanında Feza KARAER’in BUSİAD-Yeşil Bursa Çalışma Grubu Üyeliği, TMMOB-Çevre Mühendisleri Odası üyeliği, BTSO-Çevre ve Temiz Üretim Konseyi üyeliği ile ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği Üyeliği de bulunmaktadır. Karaer’in çalışma alanları; Su Kaynaklarının izlenmesi ve Modellenmesi, Entegre Havza Yönetimi, Kentsel Planlama, Çevre Yönetimi, Çevre mevzuatı ve İklim Değişikliği ve Çevre Ekonomisidir.
Halen Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan KARAER evli ve iki kız çocuk sahibidir.

Doç. Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

2012 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuş ve 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Kaos Ortamında Liderlik: Angela Merkel ve Avro krizi” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora derecesini yine ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Siyasi Liderlik ve Dış Politika: Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel” ile 2020 yılında almıştır. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde ve Almanya’da Humboldt Universitat zu Berlin’de Jean Monnet Burs Programı ile misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Açıkalın iklim değişikliği, iklim göçmenleri, göç çalışmalarında kadın ve kız çocukları, şehir diplomasisi ve Türk Dış Politikası gibi çalışma konularının yanı sıra teori ve uygulamada diplomasi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

“Türk-Alman İlişkilerinde Lider Diplomasisi” kitabının yazarı olan Şuay Nilhan Açıkalın gastro diplomasi, moda diplomasisi ve şehir diplomasisi ile de ilgilenmektedir. İleri seviyede İngilizce bilen Açıkalın, başlangıç seviyesinde Endonezyaca bilmektedir. Dr. Açıkalın; ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına dış politika konusunda demeçler vermektedir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu üyesi olmakla beraber ayrıca Bali Demokrasi Forumu üyesidir.

Prof. Dr. Koray VELİBEYOĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Velibeyoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde (1994) tamamladıktan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisans (1998) ve doktora (2004) derecelerini almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını ODTÜ Şehir Planlama Bölümü (2005) ve Griffith Üniversitesi Kentsel Araştırma Programı, Brisbane (2006) tamamlamıştır.

Çalışma alanları kentsel tasarım, kırsal ve bölgesel planlama ve kentsel kuram ve planlama kuramlarıdır. Çalışmalarının odağında bilgi yönetimi, varlık-odaklı yerel kalkınma, akıllı şehir ve topluluklar ile doğa-esaslı çözümler bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen UrbanGreenUP ve RURITAGE başlıklı tamamlanan projeler yanı sıra Ufuk Avrupa projeleri olan EHHUR, Re-Value ve CARDIMED’de araştırmacı görevi üstlenmiştir.

Prof. Dr. Başak Aydem ÇİFTÇİOĞLU

Prof.Dr.B.Aydem ÇİFTÇİOĞLU

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof.Dr.B. Aydem Çiftçioğlu  Balıkesir doğumlu olup, Üniversite eğitimini 1999 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi,  İngilizce İşletme programından mezun olarak tamamlamıştır. Çiftçioğlu,  yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Yönetim Organizasyon alanında tamamlamış olup, 2012 yılında Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış ve sonrasında 2019 yılında Bursa Uludağ Üniversitesinde Profesör olarak atanmıştır. Çiftçioğlu’nun akademik kariyeri boyunca Uluslararası hakemli dergilerde 35 aşkın makalesi ve Uluslararası ve Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan 26’ı aşkın İngilizce ve Türkçe yayımlanmış akademik çalışması bulunmaktadır. Araştırmacının kendi adına çıkardığı 2 kitabı ve 6 farklı kitap bölümü bulunmaktadır.

Çiftçioğlu halen başta Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme bölümü lisans,  yüksek lisans ve doktora programında olmak üzere farklı vakıf üniversitelerinde,  yönetim organizasyon alanında örgütsel davranış, genel işletme, İşletme etiği, İnsan kaynakları yönetimi, Halkla İlişkiler,  İtibar yönetimi, Kurumsal İşletme Yönetimi, Değişim Yönetimi gibi dersler vermektedir.  Araştırmacı ayrıca 2016-2019 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Müdür yardımcılığı, 2019-2020 yıllarında İnegöl İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı ve fakülte kurulu üyeliği, 2019-2023 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi İç Kontrol Koordinatörlüğü ve Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı(ULUYOS) Koordinatörlüğü görevleri yapmış olup, halen Bursa Uludağ Üniversitesi  Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı(ULUYOS) Koordinatörlüğü ve 2013 yılından bu yana BUU Etik Kurul üyesi 2019 yılından bu yana ise Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.  Araştırmacı farklı üniversite komisyonlarında görevleri ile birlikte, TC Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve TC Ticaret Bakanlığı bünyesinde eğitimler vermekte olup halen alan akreditasyon uzmanı olarak çalışmalar yürütmektedir.