Bizi Takip Edin

Üyelik

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nin 25/06/2021 tarih ve 10 sayılı kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olacak şehirler Belediye Meclis Kararları ile;

-Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün ve DSÖ Belediye Başkanları Kopenhag Mutabakatının, Belfast Tüzüğünün ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin kabulüne,

-Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi,

-Nüfusu; 100.000’e kadar olan belediyelerde seçecekleri 1,

100.001 – 1.000.000 arası olan belediyelerde seçecekleri 2,

1.000.001’den fazla olan belediyelerde seçecekleri 3, meclis üyesini Birlik Meclisinde görevlendirilmesi, (belirtilen sayılara doğal üye olan belediye başkanları dâhil değildir)

-Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün atanmasına, proje ortaklığı oluşturulmasına ve Belediye bünyesinde Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’nin kurulması kararının alınmasına,

-Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlanmasına ve Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık değerlendirme anketinin doldurulmasına,

-Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanmasına, üye kentlerde tecrübelerin paylaşılmasına ve üyelik aidatlarının ödenmesi hususlarında karar almalıdır.

Yapılan üyelik başvuruları aşağıda yer alan il nüfus kriterlerine göre Birlik Meclisi’nde görüşülecek ve ilgili Bakanlığa onay için gönderilecektir.