AnasayfaÜyelerimizSıkça Sorulanlarİletişim Bilgileri
 

Duyurular

Dönüşüm Seninle Başlar

Tarih : 3 Nisan 2020

Öznur CANAYAKIN

İBB Pendik Meclis Üyesi

Teknik Öğretmen

 

Şüphesiz dünyanın her yerinde, her milletin,  her dilin yegane ortak paydası çevre hassasiyetidir. Kalabalıklaşan şehirlerimiz ve hızla artan nüfusumuzla birlikte; insanoğlunun değişen ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıkları son dönemde hazcı, sembolik, ritüelistik ve deneyimsel bir hal almıştır. Tüketim kültürü ile insanlar kendileri kadar başkalarını da düşündükleri,  aktif fayda, üretme odaklı ve canlı bir ‘’var oluş’’ anlayışından; sahip olma temelli, egoisttik, pasif, kullanma ve en önemlisi tüketme odaklı cansız bir ‘’var oluş’’ şekline geçmekte, bu yeni var oluş şekli kişiyi amaçsız bir arayışa, tatminsizliğe,  hayal kırıklığına ve can sıkıntısına sürüklemektedir.  (Gunderson, 2016).

Tüketimin bu değişen yüzü, milli gelirimizin ve hayat standartlarımızın yükseldiği son çeyrekte biz bireyler için  güzel ve kolaylaştırıcı görünse de, ilerleyen zamanlarda içinde yaşadığımız ÇEVRE ve dünya açısından  ciddi tehditler teşkil etmektedir. Günlük hayatımızda sosyal ve ekonomik faaliyetlerimiz esnasında kullanım süresi dolan veya işe yaramaz hale gelen kaynakların ATIK olarak nitelendirildiğini düşündüğümüzde, tükettiğimiz birçok kaynağın ve onlardan arta kalan ürünlerin bizimle yaşadığını bilerek hareket etmek durumundayız.

Üretim, uygulama ya da kullanım faaliyetleri sonrasında meydana gelen, ortaya verilmesi insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturan maddeler atık kapsamında değerlendirilir. Atıkların henüz kaynağındayken azaltılması, ayrılması, toplanması, depolanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümüne ilişkin işlemleri kapsayan yönetim şekline atık yönetimi adı verilir. Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve bertarafını kapsayan bir disiplindir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atıkların meydana gelmesinden bertaraf edilmesine kadar olan sürecin, insan ve çevre sağlığını dikkate alarak yönetilmesi, atık oluşumunun azaltılarak atıkların yeniden kullanımı için geri dönüşüm yönetiminin sağlanması, çevre ve insan sağlığını göz önünde bulundurarak belirli özelliklere sahip olan ve atık yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ürünlerin üretilmesi ve piyasa koşullarındaki gözetim ve denetimlerinin yapılması düzenlenmiştir.

SIFIR ATIK

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sağlıklı ve yaşanabilir şehirler inşa etmenin ilk basamağı şüphesiz doğru bir atık yönetimi planlamasından geçmektedir. Asgari ve doğru  tüketim ile, ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrıştırılmak suretiyle geri kazanımı veya değerlendirilmesi , tam da proje isminden tanımını çıkarabileceğimiz ‘’SIFIR ATIK’’ kavramı ile örtüşmektedir.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlardan bazıları;

❖ Verimliliğin artması,
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

Bu saydığımız faydaları çoğaltmak mümkündür. Özellikle yenilenemeyen enerji kaynakları ve kullanımı noktasında ithal eden bir ülke olduğumuzu düşündüğümüzde doğru uygulamalarla hayata geçirilen atık yönetimi ve  ‘’SIFIR ATIK’’ projesi bizler için çok daha büyük önem teşkil etmektedir. Örneğin elektrik üretiminde % 40 yerli seviyelerinde olan ülkemizde,  kaynağında ayrıştırma ve Geri Dönüşümden elde edeceğimiz dönüştürülebilir hammadde kaynaklarının endüstrimize ve ekonomimize büyük katkısı olacaktır.

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm, tekrar değerlendirilebilme ihtimali olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilmesi ve tekrar üretim sürecine dahil edilmesi sürecidir. Geri dönüşümün en önemli amacı, atık çöp miktarını azaltmak ve kaynakların tükenmesini önlemek, kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçmektir. Geri dönüşüm, katı atıkların taşınması ya da depolanması gibi sorunların da engellenmesini sağlarmakta,  kaynakların doğru ve verimli  kullanılması sayesinde  çevreye, dolayısıyla insanlığa fayda sağlamaktadır.

 

 Niçin Geri Dönüştürmeliyiz?

Yukarıdaki fotoğrafı çok önemsiyorum. Pendikte yaptığımız sunumlardan birinde yaşlı bir teyzemizin; ‘’Biz de varız o resimde, o gün biz de oradaydık’’ dediği bu fotoğraf, sıradan bir ağaçlandırma çalışması gibi görünse de, aslında bize söyleyeceği çok şey var. Geri Dönüşümün önemini anlamak istiyorsak ve neden geri dönüştürelim diye soruyorsak eğer, Bolu Gerede dağlarında meydana gelen değişimde aradaki yılları karşılaştırmamız kafi gelecektir.

İstanbul’u veya Türkiye genelini düşündüğümüzde kağıt, mobilya, ambalaj vb materyallerin üretimi esnasında  endüstride hammadde olarak kullanacağımız yetişkin  ağaçlarımızın bize ürün verebilmek için yaklaşık 30 yıla ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Aynı zamanda en tasarruflu kullanım koşullarında dahi, belki 1 yıllık tüketimimizi karşılayacak  olan  bu ormanlık alandaki ağaçları yani akciğerlerimizi, insanoğlu tarafından  en kötü muameleye maruz bırakılan DOĞAnın,  tam 30 yılda  yerine koyabildiğini görmekteyiz. Bu tüketim hızı ile doğal kaynaklarımızı yok etmeye devam ettiğimizde olağan üstü iklim olaylarının yanında, ilerleyen yıllarda ciddi kaynak sıkıntısı çekmemiz de kaçınılmaz olacaktır. Bunun yanı sıra, ekolojik sistemin kendine özgü florasında yaşayan diğer canlıların yani hayvanların da doğal ortamlardaki yaşam haklarına müdehale etmiş olacağız. Buna hakkımız var mı?

Plastik üretiminde hammadde olarak kullanılan petrolü ithal ettiğimizi düşündüğümüzde, alüminyumun geri kazanımında devasa enerji tasarrufları sağlayacağımızı düşündüğümüzde, yüksek sıcaklıklarla ve beraberinde yoğun su kullanımı ile imal edilen camların defaatle ve çok az zaiyatla geri kazanımı olduğunu düğündüğümüzde geri dönüşümün neden gerekli olduğunu çok daha iyi anlamış ve özümsemiş olacağız.

PENDİK’TE ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan, Marmara Denizi ne sahili olan,  04.07.1987 tarihinde  Kartal’dan ayrılarak müstakil ilçe olan Pendik, 700 bini aşkın nüfusu ile İstanbul 1. Bölge olarak ifade edilen Anadolu yakasının en büyük ve kalabalık ilçelerindendir.  2013 yılından itibaren Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Pendik Belediyesi, geliştirmekte olduğu hizmet politikaları ve sürekli yükselen kalite standartları çerçevesinde vatandaşlarına en doğru ve  erişimi kolay hizmetler verme gayretindedir. Sürdürülmekte olan çalışmaların yegane gayesi, ilçemizde yaşayan hemşerilerimizin yaşam standartlarını fiziksel, sosyal ve ekonomik anlamda üst düzeye çıkarmak, refah seviyesini arttırmaktır.

2014 ten bu yana (halen) meclis üyeliği, 2017-2019 yılları aralığında Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğum  kurumumuzda, Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Çalışmaları kapsamında yürütülen tüm çalışmalarımızı belediyemiz bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğümüz sürdürmektedir. Müdürlük; iki birimle bu hizmeti sağlamaktadır:

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, ülkemizde bir günde  kişi başı 1,2 kg katı atık meydana getirilmektedir. Bu atıkların  %20’si geri dönüştürülebilir ambalaj atığıdır.

Katı Atık Birimi Faaliyetleri

Pendik Belediyesi uhdesinde hizmet verdiğimiz 36 mahallemizde rutin olarak, nüfusumuza oranla günlük kişi başına 1 kg lık atık üretmekte olup, günlük yaklaşık 700 ton katı atığın bertarafını gerçekleştirmekteyiz.Bu bağlamda katı atık birimimizin düzenli olarak verdiği hizmetler;

*Evsel katı atıkların toplanması ve bertarafı

*Yeraltı çöp konteyneri planlanması ve montajı

*Yeraltı çöp konteyneri bakımı ve tamiratı

*Metal çöp konteyneri dağıtılması ve planlanması

*Metal çöp konteyneri tamiri ve değişimi

*Metal ve yeraltı çöp konteyneri dezenfeksiyonu

İlçemiz genelinde sayısı üç bine yaklaşan sokaklarımızda günlük 45 araçla yaptığımız seferlerde 3150 adet kendi imalatımız olan yeraltı, 9700 adet metal çöp konteynerinden toplamı 700 tona ulaşan katı atık toplanıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi atık toplama tesislerine götürülmektedir.

Geri Dönüşüm Birimi Faaliyetleri

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, ambalaj atıklarının diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve organize bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması adına sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden geri dönüşüm sistemine sahip bir Pendik vizyonu ile başlatılan projede toplumun tüm kesimlerinde geri dönüşüm bilincinin oluşturulması, daha sağlıklı temiz bir şehir için toplanan ambalaj atıklarının etkin biçimde geri dönüşüme kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda geri dönüşüm birimimizin düzenli olarak verdiği hizmetler;

*Ambalaj atıklarının toplanması

*Atık yağların, atık camların, atık pillerin toplanması

*Geri dönüşüm ekipmanlarının (ünite, kabin, dorse vb.) dağıtılması

*Geri dönüşüm iç mekan kutusu ve atık pil kutusu dağıtımı

*Okullarda geri dönüşüm eğitimi verilmesi

*Geri dönüşüm bilgilendirme çalışmaları

 

Evsel Atık Miktarı      : 700 ton/gün (%80 Organik Atık – %20 Ambalaj Atığı)

Ambalaj Atık Miktarı : 30 ton/gün

 

İlçemizde günlük  700 ton evsel atık toplanmaktadır.

Evsel atık içeriğinin % 25’ini geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları oluşturmaktadır.

Evsel Atık Karakterizasyonu                                             

% 25 Ambalaj Atığı                                   

% 75 Organik Atık                                   

Pendik Belediyesi SIFIR ATIK uygulamasını hayata geçirme noktasında, geri dönüştürülebilir  ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılması sistemini; Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden 08.12.2017 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesini alarak hizmete açtığı Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ile hayata geçirmiştir.  Ramazanoğlu Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik alana kurulan tesis, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında gerekli tüm usul ve esasları yerine getirerek 17 Eylül 2018 itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile  Çevre İzin ve Lisans Belgesi almaya hak kazanarak,  Türkiye’de yerel yönetimler bünyesinde kurulmuş olan İLK VE TEK LİSANSLI TAM OTOMOTİK AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA  VE AYIRMA TESİSİ olma özelliğine sahiptir. Ayrıca;

 • Türkiye’de yerel yönetimler tarafından işletmeye alınan ilk ve tek tam otomatik ambalaj atığı toplama ayırma tesisi olma özelliğine sahiptir.
 • Pendik Belediyesi’nin kendi öz sermayesiyle 3000 m2 alana kurulan, mühendislik ve müteahhitliği %100 yerli olan tesis, saatte 8 ton ambalaj atığı ayrıştırma kapasitesine sahiptir.
 • Ayda 2000 tona ulaşan kapasitesiyle her ay en az 17.000 ağacı kesilmekten kurtarırken, 30 bin ailenin bir aylık enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik tasarrufu sağlamaktadır.

İlçemiz genelinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması için, halkımızın talepleri doğrultusunda ve ekiplerimizin belirlediği noktalara uygun atık biriktirme ekipmanı yerleştirdik.

Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi Dış Görünümü

 

Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi İçinden Görüntüler

       

Tesisimizde cinslerine göre ayrıştırılan ambalaj atıkları, yeniden kullanıma hazır hale getirilmek için  geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

ATIK GETİRME MERKEZİ

31.12.2014 tarih 29222 (4. Mükerrer) Sayılı Atık Getirme Merkezi tebliği kapsamında kurulan; Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk  1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ni hizmete açtık.

 Atık Getirme Merkezi Faaliyetlerimiz

*Atık Eşyaların Toplanması

*Atık Pil ve Yağların Toplanması

*Tarihi geçmiş atık ilaçların Toplanması

*Atık Getirme Merkezine Getirilen Atıkların Bertarafı

*Atık Getirme Merkezinin Tanıtım Faaliyetleri

*İşletmeler İle Atık Sözleşmeleri İmzalanması

*Sanayi Kuruluşları ile sözleşmeler imzalanması

Vatandaşlarımız tarafından bizlere getirilen veya bizim teslim aldığımız eşyaları malzeme cinsine göre ayrıştırıp, kullanılmayan ahşap kısımları yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine verdik.

PENDİK’TE GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

‘’Dönüşüm Seninle Başlar’’ sloganı ile yola çıktığımız çalışmalarımızda genel amacımız güzel ilçemiz  Pendik’te ‘’Geri Dönüşüm Kültürü’’ oluşturmaktı. Bu kültürü oluşturmak için hedef kitlemizi kadınlar ve çocuklar olarak belirledik. Kültürler önce öğrenilip tatbik edildikten sonra aktarıldığından, evlerimizde atık yönetimini en doğru şekilde gerçekleştirecek, kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüm noktalarına ulaşımını sağlayacak hanımlarımıza ve küçük yaşlarından itibaren bu kültürü sahiplenmeleri adına çocuklarımıza ulaşmayı önceleyen çalışmalar yaptık.

 • SİTELER GERİ DÖNÜŞÜYOR PROJESİ

 İlçemiz sınırlarında  toplu yaşam alanlarını oluşturan sitelerde ikamet eden hanımlarımıza ve beylere yönelik gerçekleştirdiğimiz sunumlarda, geri dönüşümün önemi ve gerekliliğini  anlatmaya çalıştık. Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının toplanması için uygun ekipmanlar tedarik ederek, toplanan ambalaj atıkları karşılığında site yönetimlerine; kamelya, çöp kovası, oturma bankı, tohum, ağaç vb. teşvik ödülleri verdik.

                 

 

 • OKULLAR GELECEĞİMİZE HAYAT VERİYOR GERİ DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR  PROJESİ

 

İlçemizde bulunan okullarda geleceğimizin teminatı çocuklara  geri dönüşüm bilincini aşılamak maksadıyla eğitimler verdik. Okul bahçelerine yerleştirdiğimiz dorseler ve konteynırlarda toplanan ambalaj atık miktarına göre okul aile birliklerine nakdi yardım gerçekleştirdik.

Hafta içi her sabah bir okulumuzda Okul Aile Birliği Yönetimi ve velilerle kahvaltı ederek güne başladık. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sunumlarımızla geri dönüştürmenin ülkemiz ve çocuklarımız için öneminden bahsettik.Her pazartesi gününü GERİ DÖNÜŞÜM GÜNÜ ilan ederek hafta sonu evde biriktirdikleri ambalaj atıklarını okullarımızda bulunan dorselere atmalarını istedik.

 

Pazartesi günü Mahir İz İlkokulumuzun velilerinden gelen  ambalaj atıkları dorsemize sığmadı.

 

Çocuklarımız Geri Dönüşüm çalışmalarımıza evlerinden getirdikleri ambalaj atıkları ile destek verdi.

 • GERİ DÖNÜŞÜM ATEŞİ PROJESİ

 

Belediye personellerimize yönelik  gerçekleştirdiğimiz personel bilgilendirme toplantısı sonrasında her hafta bir müdürlüğümüzü görevlendirerek, personelimizin evlerinde ayrıştırdığı geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını getirerek farkındalıklarını  arttırmaya  çalıştık.

     

Tüm Belediye yerleşkelerimizde ve ilçemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarında Sıfır Atık projesi için  gerekli ekipman sayılarını  tespit ederek, atık biriktirme noktaları oluşturduk.

 

 • KAĞIT YOK E-İMZA VAR

Türkiye’de e-belediyecilik entegrasyonunu sağlayan ilk belediyelerden olmamızın yanında, projeleri E-İmzayla onaylayan ilk belediye olarak, 2012 yılından beri E-İMZA kullanak kağıt kullanımını minimize etmeye çalıştık.

 

 • DİJİTAL ARŞİV

 2009 yılında başlatımış olduğumuz uygulama ile arşivlerimizde bulunan 21 milyon evrak dijital ortama aktarılmış, depolama maliyeti yanı sıra 50 ton kağıt tasarrufu sağlanarak yaklaşık 870 adet yetişkin ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

 

 • VİA PORT ve DİĞER AVM-MARKETLERLE İŞBİRLİĞİ

Pendik Belediyesi yönetimi olarak Atık Yönetimi konusundaki çalışmalarına VİAPORT ASIA AVM ile gerçekleştirdiği “Sıfır Atık” işbirliğiyle yeni bir boyut kazandırdık. Crown Plaza’da düzenlenen konferansla birlikte, yılda 20 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM’den toplanan atıklar belediyeye ait Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’nde ekonomiye kazandırılmak üzere değerlendirildi.

 

 • SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İLE İŞBİRLİĞİ

Pendik Belediyesi ile yılda otuz milyonu aşan yolcu sayısına ulaşan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmecisi İSG’yle atık toplama anlaşması imzalandı. Anlaşmayla birlikte havalimanından toplanan ayda 600 ton atık belediyenin modern Atık Ayrıştırma Tesisinde ekonomiye kazandırıldı.

 • TESİSİMİZİ HALKIMIZIN ZİYARETİNE AÇTIK

Sitelerde, okullarda, evlerde, dernek ve sivil toplum kuruluşlarında verdiğimiz eğitimlerin uygulama noktası Pendik Belediyesi Ambalaj Atıkları Ayrıştrma Tesisinde hanımlarımızı ve beylerimizi misafir ettik.

     

Pendik Belediyesi olarak, tesisimizi faaliyete açtığımız ilk günden bu yana geçen süre zarfında vatandaşlarımıza ulaşma, çalışmalarımızı anlatma ve proje paydaşlığı yapma noktasında var gücümüzle gayret ettik.

Geldiğimiz noktada; 2017 yılına kadar günlük ortalama 630 ton olmak üzere yıllık yaklaşık 230 bin ton çöp toplanmakta ve bu miktarın 12 bin tonunu geri dönüştürülebilir ambalaj atığı ihtiva etmekte idi. 2019 yılı Eylül Ayı itibariyle,  gerek ilçemiz genelinde yaptığımız  bilgilendirme toplantıları, gerekse Pendik Belediyesi sermeyesi ve kaynakları ile hizmet veren Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin  faaliyete geçmesi sayesinde,  vatandaşlarımızın farkındalık düzeylerinin artarak , SIFIR ATIK projemizi desteklediklerini görmekteyiz. Hemşerilerimizin  atıklarını kaynağında ayrıştırmaları ve  biriktirmeleri ile birlikte, düzenli depolama sahalarına gönderilen evsel katı atık miktarı günlük ortalama 510 ton seviyelerine düşmüştür. Toplanan ambalaj atığı miktarı ise 2019 yılında aylık ortalama 1800  ton seviyelerine çıkmış olup yıl sonunda toplam 22 bin ton atık toplanacağı öngörülmektedir. Belediyemiz, ilçemizdeki kamu kurumları ve  proje paydaşlarımız  tarafından gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında,  toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarının yıllık 40 bin tona ulaşması ve toplanan çöp miktarı içerisindeki geri dönüştürülebilir atık miktarının azaltılması hedeflenmektedir.

İlk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti çerçevesinde değerlendirildiğinde, ambalaj atıklarının satışından elde edilen gelir neticesinde Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisinin kamu eliyle yürütülmesinin sürdürülebilir olduğu görülmektedir. Ancak projenin toplumdaki rolünü sadece ekonomik olarak değil sosyal ve çevresel anlamda daha geniş bir açıdan, toplumsal sorumlulukla bağlantılı olarak değerlendirmek gerekmektedir.  Bugün tek kullanımlık plastik atıkların oluşturduğu 7. Kıtanın varlığından bahsetmeye başladığımız okyanuslarda, kısa süre sonra atık miktarı ile deniz altında yaşayan canlı miktarı eşitlenecek ve birçok insan için hem gelir, hem besin kaynağı olarak görülen deniz canlıları giderek azalacaktır. Esasen dünya genelinde kaynakların azalmaya başlaması ve yaşanan iklim hadiseleri ile doğanın  bize alarm vermesiyle, geri dönüşümün önemi anlaşılmış ve  geri dönüşüme ihtiyaç, her geçen gün daha da artmıştır.

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ile oluşturulmuş olan geri dönüşüm ağının faydası yalnızca malzemelerin satılmasından elde edilen gelir ve depolama alanlarından sağlanan tasarruf değildir. Bunun yanı sıra; sağlıklı ve yaşanabilir kentler inşa etmek ve sürdürülebilir kılmak adına, hava ve su kirliliğinin azaltılması, üretim aşamasında gerekli olan enerji ihtiyacının, su tüketiminin ve hammadde kullanımının azaltılması gibi saymakla bitiremeyeceğimiz  bir çok fayda sağlamaktadır.

Peki bizlere düşen görev nedir?

Geri dönüşüme katkı sunmak istiyorsak eğer, yapacağımız şey aslında çok basit. Öncelikle sıfır atık hareketinin ilk adımı olan, tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve yanlışlarımızın farkına varmalıyız . Çünkü geri dönüşüm, sadece ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırmak ve ilgili ekipmanlara teslim etmek değildir. İhtiyacından fazlasını almamak en büyük geri dönüşümdür. Var olanı tamir edip veya bakım yapıp kullanmakta geri dönüşümdür. İhtiyaç duyduğumuz herşey için geri dönüşümü mümkün olan kaynakları seçmek ve tüketmek çok çok önemlidir. Örneğin, ücretli olarak satışına kızdığımız ve  doğaya atıldığında çözünmeleri yüzyılları alan  plastik poşetlerin kullanımından kaçınmalıyız. Cam şişeler tercih etmek, bazı tüketim ürünlerini evde kendimiz üretmek, ve en önemlisi İSRAF ETMEMEK… Organik atıkları toprağa gömmek, artık yemeklerimizi sevimli dostlarımızla paylaşmak, tükettiğimiz ürünleri direkt çöpe atmamak ve geri dönüşebilecek şekilde toplayıp sınıflandırmak da bize düşen en basit görevler arasında.

Ülkemizde SIFIR ATIK hareketinin öncü ismi, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayip Erdoğan’ın Kıymetli Eşi  Emine Erdoğan Hanımefendi riyasetinde gerçekleşen çalışmalar ülkemiz ve geleceğimiz için büyük önem teşkil etmektedir. Merkezi hükümet politikaları ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen uygulamalar,  inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda daha iyi anlaşılacak zorunluluk olarak değil, gönüllülük esasıyla vatandaşlık vazifesi olarak görülecektir.

 

Teşekkür

Bu çalışmayı hazırlama fırsatı veren Sağlıklı Kentler Birliği’ne, kaynak ve veri paylaşımında bulunan Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ve Kıymetli Başkanımız Sn Ahmet CİN Beyefendi’ye teşekkürlerimi sunarım.

KAYNAKÇA

GUNDERSON, R.2016. ‘’The Will to Consume:cSchopenhauer and Consumer Society.’’ Critical Horizons 17 (3-4):376-389.

DURSUN, İnci, ‘’Bilge Tüketicilerle Sürdürülebilir Bir Gelecek’’, TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Sayı 339, Mart 2017, Sayfa 11

sifiratık.gov.tr

www.pendik.bel.tr

http://m.pendik.bel.tr/haber/detay/dev-tesis-lisans-almaya-hak-kazandi

https://www.nkfu.com/geri-donusum-ile-ilgili-sloganlar/

Etkinlikler
 
Yayınlar
 
Diğer Yayınlarımız
 
Video Galerisi
 
Fotoğraf Galerisi
 
 
 
Üye Belediyelerimiz
 
 
Anasayfa ÜyelerimizBirlik HakkındaSKB HaberleriÜye Belediye HaberleriYayınlarFotoğraf Galerisiİletişim Bilgileri
© 2005-2020 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği. Tüm hakları saklıdır.