Follow Us

Artuklu Municipality

Municipality Logo

About the Artuklu Municipality

MEHMET TATLIDEDE MAYOR

ÇEÇEN KURTAY MEMBER OF ASSEMBLY

ZEYNELABİDİN TOPARLI MEMBER OF ASSEMBLY

AHMET TUNÇBİLEK PROJECT COORDINATOR

News Artuklu Municipality