Follow Us

Bayburt Municipality

Municipality Logo

About the Bayburt Municipality

HÜKMÜ PEKMEZCİ MAYOR

MURAT SEZEK MEMBER OF ASSEMBLY

RAMAZAN AYDOĞDUPROJECT COORDINATOR

News Bayburt Municipality