Follow Us

Emet Municipality

Municipality Logo

About the Emet Municipality

HÜSEYİN DOĞAN MAYOR

MURAT UYANIK MEMBER OF ASSEMBLY

AHMET ÖZKAYAPROJECT COORDINATOR

News Emet Municipality