Follow Us

Kırklareli Municipality

Municipality Logo

About the Kırklareli Municipality

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU MAYOR

SAVAŞ ÇEKİNMEZ MEMBER OF ASSEMBLY

KEMAL ALTINTAŞPROJECT COORDINATOR

News Kırklareli Municipality