Follow Us

Kocaeli Metropolitan Municipality

Municipality Logo

About the Kocaeli Metropolitan Municipality

TAHİR BÜYÜKAKIN MAYOR

İSMAİL AYSU MEMBER OF ASSEMBLY

İSMAİL RAMAZANOĞLU MEMBER OF ASSEMBLY

NEVİN SERRA DEMİRKOL MEMBER OF ASSEMBLY

EBUBEKİR ARDIÇPROJECT COORDINATOR

News Kocaeli Metropolitan Municipality