Follow Us

Mamak Municipality

Municipality Logo

About the Mamak Municipality

VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN MAYOR

 MEMBER OF ASSEMBLY

 MEMBER OF ASSEMBLY

MEHMET MURAT ERTENPROJECT COORDINATOR

News Mamak Municipality