Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Gölcük’te Atık Yağlar Toplanıyor

24.02.2019

İlçe sınırları içerisindeki bitkisel atık yağ üreticileriyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans alarak yetkilendirilmiş firmaların bitkisel atık yağların mevzuata uygun uzaklaştırılması veya geri kazanımı sağlanmaktadır.

Resmi Gazete’nin 19/04/2005 tarih ve 25791 no’lu sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile atık yağların olduğu gibi doğaya bırakılması ve kanalizasyona dökülmesi yasaklanmıştır.

Gölcük Belediyesi 2009 yılında Bitkisel Atık Yağların Toplanması Projesini hayata geçirmeye başlamıştır.

Gölcük Belediye’si Bitkisel atık yağların geri kazanımı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Lisanslı Firmalar ile çalışmaktadır. Bu kapsamda 500 haneye bitkisel atık yağ toplama bidonları bırakılmıştır. Ayrıca Muhtarlıkların ve okulların tümünde, camilerin bir kısmında toplama işlemi gerçekleşmektedir. Bitkisel atık yağların çevre ile uyumlu yönetiminin sağlanması ile insan ve çevre sağlığı korunmuş olur ve geri kazanımı ile ekonomik değeri olan ürünler üretilerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlanır. Böylece çevresel bir problem, çevresel avantaja dönüştürülebilir.

Gölcük genelinde tüm lokantalar, yemek üretim tesisleri, okul kantinleri, büfeler, fast food satış noktaları ve fabrika yemekhanelerinden çıkan bitkisel atık yağların toplanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği firmalar tarafından toplama işlemi gerçekleştirmektedir. Bitkisel atık yağları biriktirme bidonları bırakılmıştır. Senede 60 ton bitkisel atık yağ toplanmaktadır.

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri :

1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu, yani 15 kişinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirir.

Kullanılmış bitkisel yağlar atık su kirliliğinin % 25‘ini oluşturmaktadır.

Atık yağlar, atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara sebep olmaktadır.

Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin yoğun ve hızlı bir şekilde kirlilik yükünü artırarak işletme maliyetini yükseltir.

Evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara neden olmaktadır.

Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksektir. Bu atık yağlar suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar su sistemine zarar verir, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler. Zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır.

Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar vermektedir.
Kullanılmış bitkisel atık yağlar atık su kirliliğinin % 25’ini oluşturur.

Çevreye Duyarlı Bir Vatandaş Olarak;

TİCARİ AMAÇLA ALINIP SATILMASI YASAK OLAN kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz.

Kullanılmış kızartmalık yağları, kanalizasyona ( lavaboya), toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara kesinlikle dökmeyiniz.

Bu yağları Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına veya Belediyemiz Merkezlerine teslim ediniz.

Bu Haberi Paylaşın