Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Hava Kirliliği Denetimleri Devam Ediyor

04.02.2017

HAVA KİRLİLİĞİ DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tekniğine uygun yakılmayan kaloriferlerin sebep olduğu hava kirliliğini önlemek ve yaşanılabilir bir hava sahası oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

333 SİTE, KURUM VE İŞLETME DENETLENDİ

Hava kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi konusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, 2016 yılında toplam 333 adet apartman, site, resmi kurum ve kuruluşlar ile katı yakıt satan işletmelerde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde baca temizliği gibi konulara öncelik verilirken, katı yakıtın tekniğine uygun yakılıp yakılmadığı, kazan ya da bacada kurum tutucu bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Kalorifercilere ve yetkililere doğru kalorifer yakımı, kazan ve baca temizliği, tekniğine uygun yakılmayan kaloriferlerin yol açtığı çevre sorunları, uygulanacak idari yaptırımlar hakkında bilgi verildi ve kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılmasıyla ilgili broşür dağıtıldı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Diğer taraftan ise 2017 yılı içerisinde yapılan denetimlerde belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olan yerlere, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Uygulanacak idari para cezası, hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesisler için 12.736 TL, bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi hâlinde ise toplu veya ferdi ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 630 TL olacak. Konutlarla ilgili idari para cezalarında sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana ait olacak.

KÖMÜR YAKILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yanlış yakma işlemi sonucu atmosfere karışan partikül madde ve kükürt dioksit gibi kirleticiler, hava kalitesinin bozulmasına neden olarak insan sağlığını tehlikeye düşürüyor. Bu nedenle, yakma işleminin tekniğine uygun olarak yapılması büyük önem arz ediyor. Doğru yakma işlemi içinse şu hususlara dikkat etmek gerekiyor:

• Kömür, yastıklama yöntemiyle yakılmalıdır.
• Kömür tutuşturma işlemi tamamlandıktan sonra, günlük yakış sırasında ateş kapağı ve küllük kapağı açılmamalıdır. Kapaklar üzerindeki hava klapeleri vasıtasıyla hava girişini ayarlayarak istenilen yanma sağlanmalıdır.
• Baca damperleri yakışa göre ayarlanmalıdır.
• Kazan su sıcaklığı, dış ortam sıcaklığına göre ayarlanarak yakış sağlanmalıdır.
• Geceleri kazan uyutma sistemi uygulanırsa ilk tutuşturma masrafı olmayacaktır.
• Kazanın eksik suyu sezon başında tamamlanmalıdır. Kazandaki su sıcaklığı 30 0C’den yüksek olduğu zaman kazana su ilavesi yapılmaz.
• Isınma sezonu başlamadan önce kalorifer sisteminin bakımı yaptırılmalıdır.
• Yılda en az bir kez baca temizliği yapılmalıdır.
• Haftada en az iki kez alev – duman boruları temizlenmelidir.
• Yakma işlemi mutlaka “kalorifer ateşçi belgeli” ateşçiler tarafından yapılmalıdır.
• Üstten yakmayla tutuşma ve yanma esnasında ortaya çıkan yanabilir özellikteki kirletici ve zehirli gazların alev içinden geçerken yakılması ve havayla çevreye atılan zararlı gazların en aza indirilmesi sağlanmalıdır.
• Yanan sobaya ve kalorifer kazanına üstten kömür ilave edilirse; alttaki ateşin etkisiyle ilave edilen kömür bünyesindeki yanabilir gazlar yanmadan bacayla çevreye verilir. Bu durumda ise hem hava kirliliği meydana gelir hem de henüz yanmamış kömür parçaları, bacadan dışarı atılacağından daha çok ısınma masrafına ve daha az ısınmaya neden olur.

7f0ff868-5af0-4cf9-b392-cb395e6d2099 9126241e-663f-43f8-9034-b9c5ea207004 ccd653b8-0c2a-4a23-ba27-ca194987b30b fbf4a747-0ebf-4637-b837-ca45c85f1088

Bu Haberi Paylaşın