Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Hudut kapılarında sağlık için yeni düzenleme

05.11.2013

hududTürkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce yürütülecek uluslararası giriş noktalarında uygulanacak çevre sağlığı işlemlerinin esasları, yönetmelikle düzenlendi.

Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün uluslararası giriş noktalarında çekirdek kapasite gereklilikleri kapsamında öngördüğü çevre sağlığı işlemlerinin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşların çalışmalarında koordinasyonun sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Uluslararası giriş noktası, Bakanlar Kurulu’nca, deniz, hava veya karayolu sahalarından ülkeye uluslararası giriş-çıkışın yapılmasına karar verilen hudut kapılarının kapsadığı alan ve bu alanın çevresindeki asgari 400 metre bölgeyi içeren yeri ifade ediyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce yürütülecek yönetmelik hükümlerine göre, genel müdürlük, halk sağlığının korunması amacıyla uluslararası giriş noktalarında çevre sağlığı yönetimiyle ilgili gerekli tedbirleri alacak, uygulanması ve takibinin yapılması konusunda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak.

Uluslararası giriş noktalarında vektör kontrolüne yönelik işlemlerin yürütülmesini de sağlayacak olan genel müdürlük, bu yönde hizmet verecek firmaları yetkilendirecek, denetleyecek, farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen vektör yönetimi plan ve çalışmalarının entegrasyonunun yapılmasını sağlayacak.

İçme sularının sağlıklı olması sağlanacak

Uluslararası giriş noktalarında bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeleri veya bu alanlardaki sıhhi ve gayri sıhhi müessese işletmelerini kapsayan işletmeci kuruluşlar ile genel müdürlüğün havalimanı, liman ve gerektiğinde bazı kara hudut kapılarında bulunan sağlık denetleme merkezleri de yönetmelikle belirtilen tedbirleri alacak.

İşletmeci kuruluşlar, sorumlu oldukları alanları sürekli olarak, vektör ve yuvaları dahil olmak üzere enfeksiyon, enfestasyon ve kontaminasyon kaynaklarından uzak tutacak, gerekli hallerde bu kaynakların kontrolüne yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla etkili bir sistem kuracak.

Kuruluşlar ayrıca içme-kullanma sularının her aşamada sağlıklı ve güvenli olmasını, su depolarının düzenli aralıklarla temizlenmesini sağlayacak, gıdanın temini, taşınması, depolanması, hazırlanması, servis edilmesiyle ilgili hizmet sunulan her aşamada kontaminasyonu önlemek için gerekli önlemleri alacak.

Eşgüdümlü hareket edilecek

Giriş noktalarında çevre sağlığına ilişkin görevler ilgili kurumlar tarafından yerine getirilecek. Sınır mülki idare amiri, ihtiyaç halinde denetim programı dışında da denetim yaptırabilecek. Denetim ve kontroller, yıllık denetim programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amaçlarıyla da gerçekleştirilebilecek.

Uluslararası giriş noktalarında halk sağlığı risklerini önlemek veya halk sağlığı acil durumlarında alınması gereken tedbirlerin merkez tarafından tespit edilmesi durumunda, sınır mülki idare amirinin alınmasını istediği her türlü tedbir, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından öncelikle yerine getirilecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı harekette bulunan gerçek ve tüzel kişilere, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının kendi hizmet ve görev alanına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacak.

Bu Haberi Paylaşın