Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

I. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu: Mülkiyet

17.09.2013

kentseldonusum.jpg-2057854145TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen I. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, “Mülkiyet” temasıyla 7-8 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Sempozyumun Amacı

Ülkemizin bir gerçeği olan afet olgusu ve süregelen çarpık yapılaşma kentlerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Uzun vadede daha yaşanabilir çağdaş kentlerin oluşumu için bugünden çözümlerin üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ancak bugünün çözüm ve uygulamaları yarının sorunları olmamalıdır. Bu nedenle sürdürülebilir arazi yönetimi ile uyumlu imar uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikli bir imar uygulaması olan Kentsel Dönüşümün; öncelikle “MÜLKİYET” boyutu ile ele alınarak irdelenip tartışılması ve ülkemize en uygun model ve çözüm altlıklarının hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşümün asıl öznesi olan mülkiyet, karışılması en karmaşık, tescille kazanılan, kamu ve özel hukukunun konusu olan en temel haktır. Dolayısıyla kentsel dönüşümün mülkiyet temelli ele alınıp değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Kentsel Dönüşüm ile sürdürülebilir bir “Mülkiyet Dönüşümü”nü de gerçekleştirecek evrensel düzeyde kentsel yaşamın altyapısını oluşturmaya yönelik; konusunda uzman yerli ve yabancı bilim insanları, uygulayıcı, kamu ve özel sektör, meslek odaları ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla “1.Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu” düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sempozyumda tartışılacak ve ortaya çıkacak tüm çözüm önerileri, kamuoyu ve ilgili paydaşlar ile paylaşılarak ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması sürecine katkı verilmesine çalışılacaktır.

Bu Haberi Paylaşın