Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

İklim İçin Biz De Varız

17.12.2019

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaşanabilir bir gelecek için iklim krizine karşı herkesin somut adımlar atmasını öngören ‘İklim İçin Biz De Varız Deklarasyonu’na imza attı.

İklim krizinin kentlerde yaşanan en büyük sorunlardan biri olduğu gerekçesi ile aralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığı 24 belediye, Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye, 350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi ile gerçekleştirilen İklim İçin Kentler Çalıştayı’nda bir araya geldi. Daha sağlıklı bir gelecek için çevre yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, küresel ölçekte yürütülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2014 yılı temel alınarak Bursa’daki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması amacıyla Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırlamıştı. Yine iklim değişikliği alanında yürütülen çalışmaların uluslararası boyuta taşınması ve diğer belediyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla 2016 yılında, sera gazı emisyonlarından arınmış, küresel ısınmayla savaşan, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını özendiren kentler oluşturmayı hedefleyen Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine (Covenant of Mayor) katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sözleşme kriterleri doğrultusunda 2017 yılında Bursa ili sera gazı envanterini revize ederek, Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planını hazırlanmıştı. Çevreyi en öncelikli konu olarak ele alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak İklim İçin Kentler Çalıştayı’na katılıp, ‘İklim İçin Biz De Varız Deklarasyonu’nu imzalayarak iklim değişikliği alandaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye’den örnekler

İklim alanında yaptığı çalışmalarla öncü bir rol alan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de davet edildiği çalıştayda ‘İklim Eylem Planı ve Türkiye’den Örnekler’ konulu oturumda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında başlayan İklim Eylem Planı çalışmaları ve sonrasındaki süreçte yapılan çalışmalar anlatıldı. Madrid’te devam eden ve yaklaşık 200 ülkenin delegelerinin katıldığı ve ilk haftasının gündeminde karbon ticareti ve kayıp zarar ilişkilerinin konuşulduğu BM İklim Konferansı (COP25) sırasında açıklanan deklarasyon, Türkiye’deki belediyelerin de dünyanın geri kalanında olduğu gibi iklim acil durumuna kayıtsız kalamadıklarını gösteren ilk taahhüt belgesi olduğu için tarihi önem taşıyor.

Katılım sağlayan belediyeler, iklim değişikliğinden küresel ısınmaya, karbondioksit emisyonlarından kentlerin iklim krizinin etkilerine karşı korunmasına kadar birçok önemli sorunu barındıran İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nu uygulamakta ve iklim değişikliğine karşı mücadelede kararlı olduklarını açıkladı. Atılan imzalarla, İklim değişikliği eylem planları hazırlama, sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik verme, iklim değişikliği ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını ve kurumları destekleme, imar planlama süreçlerinde iklim krizinin etkilerini önceliklendirme sözü verildi.

Önceliğimiz çevre

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir gelecek hedefinin temelini sağlıklı bir çevrenin oluşturduğunu belirterek, Bursa olarak çevre yatırımlarıyla öncü ve örnek olduklarını hatırlattı. Çevre İçin Biz De Varız Deklarasyonu imza attığını ifade eden Başkan Aktaş, “Deklarasyon doğrultusunda, yaşanabilir bir gelecek için Bursa’da sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik vereceğiz. İklim değişikliği ile mücadele eden yerel, ulusal ve uluslararası kurumları, girişimcileri, kooperatifleri ve sivil toplum örgütlerini destekleyeceğimizi, işbirliklerine dahil olacağız” diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu Haberi Paylaşın