Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

KAHRAMANMARAŞ’A ÇEVRE GURURU; DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ

15.01.2017

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteğiyle yapacağı Atıksu Arıtma Tesisinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Gayberli mevkiinde 4096 ve 4097 nolu parsel üzerinde 243 dönümlük alanda yapılan Atıksu Arıtma Tesisi 2033 Yılına kadar 1.178.571 eşdeğer nüfusa kadar Kahramanmaraş’ın atık sularının arıtımını sağlayacak şekilde planlandı.

Atıksu Arıtma Projesi, ileri biyolojik atıksu arıtma projesi olup arıtılan su, içme suyu alınabilecek ortamlara deşarj edilebilecek özellikte olacak. Dünya’nın gelişmiş ülkelerinde uygulanan proses, makine ve ekipman teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirilen tesisle birlikte il genelinde ileri düzeyde çevre koruması sağlanacak. Atık suların çevreye verebileceği zararları engelleyen arıtma işlemleri, özellikle Sır Barajı Havzası için hayati önem taşıyor.

İnşaatı devam eden Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin finansmanın, % 85 i Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan karşılıklı proje anlaşması çerçevesince IPA fonundan karşılanıyor. Geriye kalan finansmanın %6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, % 9’u ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Proje kapsamında yeni atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlanırken, aynı zamanda içme suyu şebekesindeki kaçakların önlenmesi ve içme suyuna karışan kirleticilerin engellenmesi de sağlanacak. Bu sayede halk sağlığını tehdit eden su ve atıksu şebekelerinden kaynaklı unsurlar asgari düzeye indirilecek.

Proje’nin paydaşları olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Müşavir firma olarak WYG International Danışmanlık Ltd. ve GWK Consult konsorsiyumu ve Yüklenici firma olarak da Ergotem S.A.-Yılmazer A.Ş.-KMB Metro Ltd. iş ortaklığı bulunmaktadır.

30.06.2015 tarihinde “Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri”, 14.08.2015 tarihinde de “Yapım” ihalesi sözleşmeleri imzalandı. İşin süresi ise 730 gün olarak belirlendi. Ayrıca proje çalışmaları kapsamında; İçme Suyu Sistemlerinin Modernizasyonu ve Tasarımı ile Malzeme Tedariklerine yönelik, ihale hazırlıklarına da başlandı.

Kahramanmaraş’ın tüm atıksuları kanalizasyon hatlarıyla yapılan Atıksu Arıtma Tesisimize taşınacak.

DOĞAL HAYATA KATKISI

Atıksu Arıtma Tesisi’nin faaliyete geçmesi şehrimiz ve bölgemizin çevre korumasına önemli derecede katkı sağlayacak. Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Sır Barajına dökülen atıksular temizlenerek barajların hem su kalitesi korunacak hem de ömrü uzatılmış olacak.

Su kütlelerini tehdit eden en önemli etkenlerden birisi ötrofikasyon (Ötrofikasyon; herhangi bir büyük su ekosistemınde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda çoğalması sonucu plankton ve alg varlığının aşırı şekilde artmasıdır. Bu durum suda çözülmüş oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su ekosisteminin ölümüne neden olabilir.

Ötrofikasyonu oluşturan azot ve fosfordur. Bu iki elementin önemli kaynağı ise kanalizasyon sularıdır. Yapılacak olan arıtma tesisi“AZOT(N) ve FOSFOR(P) Giderimli Aktif Çamur Sistemi ile Enerji Üretimi sağlayan Anaerobik Çamur Çürütücü ve Koku Giderimi sağlayan Koku Giderim Ünitesi ilaveli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’dir. Arıtma tesisi sayesinde kanalizasyon sularındaki elementler bertaraf edilerek, deşarjı sağlanacak ve su kütlelerindeki ötrofikasyon da önlenmiş olacak.

ATIKSU ARITMA TESİSİ’NİN İŞLEVİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin arıtma prosesleri 3 aşamalı olarak tasarlanmıştır.

1)- Ön Arıtma

Izgaralar

Pompa İstasyonu

Kum Tutucu

2)- Biyolojik Arıtma Ünitesi

Biyolojik Nütrient Giderimi

3)-Çamur Üniteleri

Çamur Yoğunlaştırma,

Çamur Stabilizasyonu,

Çamur Susuzlaştırma,

Çamur Kurutma,

Atıksu Arıtma Tesisi Ana Üniteleri


Kaba ve İnce Izgara

Kum ve yağ tutucular

Ana pompa istasyonu

İlk çökelti tankları

Anaerobik arıtım üniteleri

Uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi

Son çökeltim tankları

Çamur geri devir ve susuzlaştırma tesisleri

Anaerobik çamur çürütücüler ve ilgili birimler

Koku giderim ünitesi

Arıtma tesisi; klasik, aktif ve çamur sistemi olarak dizayn edilmiştir. Ön arıtma ve çökeltme tankları, koku arıtma üniteleri (Biyofiltre), azot giderimi denilen ileri biyolojik sistem olarak tarif edilen nitrifikasyon/denitrifikasyon işlemleri, çamur susuzlaştırma, çamur çürütücülerini de (Digester) içeren çamur stabi lizasyon işlerini kapsamaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2033 Yılına kadar 1.178.571 eşdeğer nüfusa kadar Kahramanmaraş halkına hizmet vermesi hedefleniyor.

Bu Haberi Paylaşın