Bizi Takip Edin

Manşetler

Karbon Ayakizimizi Azaltıyoruz

02.12.2016

“Karbon Ayakizimizi Azaltıyoruz” konu başlıklı basın toplantısı Bursa’da yapıldı. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü Nalan Fidan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinden Atık Yönetimi Şube Müdürü Yeşim Dedeoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinden Y. Çevre Mühendisi Yıldız Cindoruk, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe, konuşmasına karbon ayakizinin tanımını yaparak başladı. Altepe “Karbon ayakizi, karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Daha açık ifadeyle üretirken, tüketirken ve yaşarken çevreye verdiğimiz olumsuz etkinin ölçüsüdür, karbon ayakizi. Oluşturduğumuz karbon ayakizlerinin doğal yaşamda bulduğu somut karşılığı tüm dünyanın gündeminde olan küresel ısınma, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan milyonlarca dolarlık sosyo-ekonomik kayıplar, insan sağlığının bozulması ve doğal yaşamın yok olmasıdır. Günümüzde giderek etkisini arttıran küresel ısınma ve iklim değişikliği, bir felaket senaryosu olmaktan çıkıp bilimsel bulgular ile kanıtlanmıştır. Sonuçları ise bütün dünyayı şu ya da bu şekilde etkileyecek bir risk unsuru haline gelmiştir. Fosil yakıtların kullanımında meydana gelen artış temel oksijen kaynağı olan ormanların gün geçtikçe azalması, nüfus artışının hat safhaya gelmesi ve daha birçok unsur, karbon ayakizimizin artmasına neden olmaktadır” dedi.

Başkan Altepe konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “Elbette karbon ayakizini azaltabilmek için öncelikle yaşadığımız şehirlerin ve kurumlarımızın ne ölçüde karbon salınımı yaptığını bilmemiz gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak karbon ayakizimizi hesapladık. 2014 yılı verileri referans alındığında Bursa ili toplam karbon ayakizi 12.5 milyon tonun üzerinde olduğu görülmektedir. Salım envanterinde, en büyük payı % 32 ile sanayiye ait yakıt ve elektrik tüketimi almaktadır. Onu sırasıyla konutlara ait yakıt ve elektrik tüketimi (toplam %20) ve kent ulaşımı (%19) takip etmektedir. Türkiye’nin toplam sera gazı salımlarında Bursa’nın payı %2,7 iken, Bursa içinde de belediyemizin kurumsal payı %1,7’lik bir payı oluşturmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal karbon ayakizimizi hesapladığımız gibi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak da değerli Danışma Kurulu üyemiz Prof. Dr. Cengiz Türe’nin rehberliğinde 2015 yılı kurumsal karbon ayakizimizi de belirledik. Bu çalışmada 2015 yılı ofis faaliyetleri ve sadece Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından karşılanan organizasyon faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayakizi boyutunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, kendi ofisince gerçekleştirilen yönetim ve organizasyon faaliyetleri nedeniyle toplam  41 ton Co2-  eşdeğer boyutunda karbon ayakizi üretmiştir. Bu boyuttaki karbon ayakizi içerisindeki en büyük payın; toplam 28.2 ton Co2-eşdeğer ile kara ve hava yoluyla gerçekleşen yurt içi/dışı ulaşım faaliyetlerinden kaynaklandığı, bunu 7.08 ton Co2- eşdeğer ile kurum binasındaki elektrik tüketimi ve organizasyonlardan kaynaklanan 5 ton Co2- eşdeğer karşılık gelen konaklama faaliyetlerinin izlediği görülmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut durumumuzu ortaya koymayı amaçladığımız bu çalışmalar, geçtiğimiz ay Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen “Sağlıklı Kentler İçin Yenilenebilir Enerji” konu başlıklı Birliğimizin konferansında sertifika ile belgelendi. Düzenleme Kurulu başkanlığı değerli hocamız Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından yapılan konferans kapsamında, iklim değişikliği alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek ve örnek olmalarını sağlamak amacıyla küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için kentsel karbon ayakizi envanteri veya kentsel sürdürülebilir enerji eylem planlarını hazırlayan İzmir Büyükşehir, Muğla Büyükşehir, Bilecik, Kadıköy, Pendik, Nilüfer ve Tepebaşı Belediyeleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sertifikalarımızı aldık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu sertifikaya layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bursa olarak karbon ayakizimizi daha da azaltarak, daha yaşanılabilir bir Bursa olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu amaca ulaşmak için, sahip olduğunuz değerleri ya da sorunları artık sadece anlatarak değil, dünyaca kabul gören ölçülebilir ve karşılaştırabilir yöntemlerle ortaya koyabilme kabiliyeti büyük önem taşımaktadır. Özellikle belediyelerin kentsel politikalarını oluşturma ve yapacakları projelere destek bulma konusunda, bu verileri kullanma anlayışı ve kabiliyeti, hem ulusal hem de uluslararası arenada belediyecilik anlayışına bir marka değeri katmaktadır”

Başkan Altepe’nin konuşmasının ardından söz alan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu üyesi ve Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre; dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık %75´inden, küresel sera gazı salımlarının %80´inden kentlerin sorumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türe, “küresel ısınma ve iklim değişikliği etkilerinin kabul edilebilir sınırlar içinde kalması için tüm ülkeler ile kentlerin mevcut salım oranlarını belirlemeleri ve azaltım yönünde gerekli sürdürülebilir enerji tüketimini sağlamaya yönelik tedbirleri almaları zorunludur” şeklinde konuştu. Prof.Dr. Cengiz Türe, “Karbon ayakizi bilim kurgu değildir. Bilimsel bir gerçektir. Tedbir almadığımız takdirde üzülerek söylüyorum ki bunun sonuçlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cengiz Türe’nin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü Nalan Fidan, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladıkları Bursa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planını (BİDEP) basın mensupları ile paylaştı. Fidan konuşmasında uygulanacak çeşitli tedbirlerle 2014 yılı (4,61 ton Co2e/kişi) değerlerine göre kişi başına yaklaşık % 20 azaltım sağlanarak salımların 3,70 ton Co2e/kişi’ye indirilebileceğini belirtti.

Fidan konuşmasını şu şekilde sürdürdü “BİDEP kapsamında 2030 yılına kadar bisiklet kullanımının %0,5’den %2,5’e çıkarılması, belediye araç filosunun elektrikli araçlarla değiştirilerek örnek olunması, sokak aydınlatma sistemine PV entegrasyonunun sağlanması, mevcut ticari ve kamu binalarında enerji etkin yenilemelerin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, sanayide enerji etkin sistemlerin kullanılması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerden bazılarını oluşturmaktadır.”

Fidan ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği alanında yürütülen çalışmaları uluslararası boyuta taşımak ve bu konuyla ilgili çalışma yapan diğer belediyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla “Avrupa Birliği” tarafından oluşturulan, 220 milyon insanı kapsayan, 6.805’ e yakın yerel ve bölgesel belediyenin taraf olduğu “Belediye Başkanları Sözleşmesi” ni 15.07.2016 tarihli meclis kararıyla imzaladıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamaların ardından Sağlıklı Kentler Birliği tarafından hazırlanan “Karbon Ayakizimizi Azaltıyoruz” konu başlıklı kısa bilgilendirme filmi katılımcılarla paylaşıldı.

Bu Haberi Paylaşın