Bizi Takip Edin

Makaleler

Kentler ve Bulaşıcı Hastalıklara Hekim Başkan Gözüyle Bakışımız

08.02.2022

Dr. Ömer TARHAN

Kadirli Belediye Başkanı

 

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) insanlık tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük salgın

hastalıklardan biridir. Hastalığın insandan insana büyük ölçüde yakın temas yolu ile geçmesi, insan etkileşiminin yüksek olduğu kentsel alanlarda özellikle de büyük kentlerde yayılımını hızlandırmıştır. Nitekim 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü

(DSÖ) tarafından acil durum ilân edilirken, 11 Mart 2020 tarihinde küresel salgın yani pandemi ilân edilmiştir.

Dünyada Küreselleşmenin zaman-mekân kavramlarını aşındırdığı günümüzde, malların ve insanların hareketliliği daha önemli hale gelmiş sınır tanımaksızın yer değiştirmesi, hastalığın birkaç ay içerisinde dünyanın pek çok farklı şehrinde,ülkesinde, kıtasında yayılmasını kolaylaştırmıştır. Nihayetinde kentler, görmeye alışık olmadığımız şekilde hayalet kentlere dönüşmüş, ekonomik ve sosyal aktiviteler asgari düzeye inmiştir,insanlar birbirleri ile sosyal medya ve iletişim araçları hariç görüşmeyi kısıtlamıştır.

Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşamı kolaylaştıracak kent yaklaşımlarından biri olan ‘akıllı kentler’, kentlerin günümüzde daha karmaşık hale gelmeleri noktasında yönetimlerini kolaylaştırmak amacıyla ortaya atılmıştır. Akıllı kentler uygulamalarında ;

COVİD-19 ile daha etkin mücadele etme konusunda dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilmiş olan akıllı kent uygulamaları uygulamaya başlamıştır. Çalışmanın amacı; daha sürdürülebilir bir kentsel yaşam vaadiyle ortaya atılan akıllı kent uygulamalarının olağanüstü bir salgın karşısında kentsel yaşamı nasıl kolaylaştırdığını ortaya koymaktır

Tüm dünya şehirleri için ilk hedef şehirler için acil odak noktası COVID-19’un yayılmasını durdurmak olmalıdır, ancak mevcut sosyal mesafe şehirlerin işleyiş şekline de bir tehdit getiriyor,insanların bir araya gelme isteği hayat normale döndüğünde ve artık bu yeni normal dediğimiz şey de ne olursa olsun, planlamacıların bu konuyu hesaba katmaları gerekmektedir.Birçok şehirde zaten geride kalan ve muhtemelen salgın sırasında daha da fazla acı çekecek olan kentlerin yoksul kesimlerine ise özellikle dikkat vermeleri gerekecek.

Ülkeler öncelikleri yeniden değerlendirip teşvik paketlerini değerlendirirken, daha dayanıklı, eşitlikçi, düşük karbonlu şehirlerin gerekliliği aynen devam ettirmelerinde büyük yarar olacaktır.Örneğin, mevcut kriz, hava yolculuğu da dahil olmak üzere birçok farklı seyahat türünün yeniden düşünülmesini gerektirse de, toplu taşıma sistemleri kent sakinleri için hala bir gereklilik ve finansal olarak zor durumda kalmasına izin verilmemelidir.

Günümüz ekonomilerinin kırılganlığının da ortaya koyduğu üzere, şehirler herkes için daha iyi işlemelidir. Dünya bu yeni gerçekliğe uyum sağlarken, şehirlerin birbirlerinden hızlı bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmaya ve herkes için dayanıklı, gelişen şehirler yaratan çözümler ortaya koymamız ve uygulamamız gerekmektedir.

Sonuç olarak bu virüs hayatımızın tüm alanlarında ilk başladığı andan itibaren eğitim,sosyal ,ticari faaliyetler,turizm,ithalat,ihracat,sağlık vs hayatımızın her anına,yaşamsal faaliyetlerimizin kısıtlamasına yol  açmıştır.

Başta kendimizi , ailemizi ve yaşadığımız toplumu korumak için mutlaka maske- mesafe,hijyen konularına dikkat etmeli,aşılarımızı mutlaka olmalı bilimsel çalışmalara önem vermeli, bu sayede pamdemi sürecini atlatmak için bireyler olarak yeni yaşam düzenine göre yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir.

Özellikle dünyanın en büyük sorunu haline gelen başta su ve gıda üretimi olmak üzere yeni kaynaklar üretip şehirlerimizin üreten şehirler kapsamında da hazırlamamızda büyük önem arz etmektedir.

Hızlı kentleşme, aşırı nüfus artışı, insan kaynaklı afetler ve iklim değişikliği bir arada küresel su ve gıda güvenliğini tehdit eden şartları oluşturmaktadır.

COVID-19 pandemisinde de görüldüğü ve yaşandığı üzere market rafları hızla boşaltılmaktadır. Dolayısıyla kentlerin su ve gıda açısından sürdürülebilirliklerini ve dirençliliklerini sağlayacak etkin planlamalar yapılmalıdır. Bu bağlamda bütünleşik su yönetimi ve kent tarımı uygulamaları ön plana çıkartılmalı ve bilimsel çalışmalarla desteklenmeli ve üretim çoğaltılmalıdır.

Bende hekim bir Belediye Başkanı olarak pandeminin ilk yayılmaya başladığı andan itibaren özellikle kendi kentimde maske-mesafe ve hijyen konularına büyük önem göstererek,tüm ekibimizle birlikte akıllı kentler uygulamamız ile her alanda insanlarımızın yanında ve destekçisi olmaya büyük çaba gösterdik. insanlığın içerisinde bulunduğu bu durumdan çıkması için her birey kendi üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmeli ve mutlaka bilimsel çalışmaların öncülüğünde aşılarını olmalıdır.

Bu Haberi Paylaşın