Bizi Takip Edin

Manşetler

Marmara Urban Forum 1-3 Ekim’de Online Düzenleniyor

21.09.2021

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde ikincisi online olarak düzenlenecek Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF21), COVID-19 salgınıyla birlikte yerleşik kentsel politikaları ve çözümleri yeniden sorgulamanın gereğiyle “Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” başlığı etrafında şekilleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu forum için kayıtlar başladı.

Dünyanın dört bir yanından 400’den fazla konuşmacı ve 100’ün üzerinde oturuma ev sahipliği yapacak forumda paneller, eğitimler, çalıştaylar, networking toplantıları, yuvarlak masa toplantıları gibi farklı türlerde etkinlikler gerçekleştirilecek. MARUF21’in 1 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleşecek açılış oturumunda LSE Cities Direktörü Dr. Philipp Rode, UN-Habitat Kentsel Uygulamalar Yöneticisi Dr. Shipra Narang Suri, OECD Kentsel Politikalar ve İncelemeler Başkanı Soo-Jin Kim, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Lousia Vinton ile MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmacı olarak yer alacak.

Geleceğin İnşası için 90’dan Fazla Partner MARUF21’de Buluşuyor

UN-Habitat, Metropolis, UNDP, Chicago Council on Global Affairs, Energy Cities, Columbia Global Centers | İstanbul, Avrupa Konseyi Kültürlerarası Şehirler, Ohio State University gibi uluslararası partnerlerin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, TÜBİTAK MAM, İKSV, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kamu kurumu, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu, üniversite, özel sektör kuruluşu ve kalkınma ajansı MARUF21’in partnerleri arasında yer alıyor.

Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et

İklim değişikliği, doğal kaynakların tahribatı, ayrımcılık, eşitsizliklerin ve yoksulluğun artışı gibi problemler bir yandan kenti ve kent sakinlerini tehdit ederken diğer yandan hâlihazırdaki kentleşme pratikleri ile daha da karmaşık bir hal alıyor. Mevcut yönetişim mekanizmaları ve paradigmalar ise, başta göçmenler, yoksullar, çocuklar, yaşlılar ve diğer kırılgan gruplar olmak üzere, kent sakinleri için adil ve eşitlikçi bir çözüm geliştirmede yetersiz kalıyor. Salgın hastalıklar, zorunlu göçler gibi toplumları ve bireyleri hızla ve büyük ölçüde etkileyen küresel ölçekli krizler, kentlerde şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz süreçler ve yönetsel araçlar üzerine yeniden düşünülmesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öte yandan problemlerin yaygınlığı, derinliği ve maliyeti tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Bu problemler karşısında gittikçe daha hayati önem taşıyan sağlıklı, dayanıklı, kapsayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir kentler oluşturmanın ilk adımı ise, bu konular üzerine yeniden düşünme ve birlikte hareket etme ihtiyacımızın farkına varmak.

6 Temel Eksende Çözüm Üreten Kentler

COVID-19 salgını kentsel, ulusal ve küresel ölçekte bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin konuları yeni baştan ele almanın gerekliliğini ortaya koydu. Salgın, tüm dünyada sağlık hizmetleri konusunda aksaklıklara, işsizliğe, ekonomik kayıplara, gelir eşitsizliğinde derinleşmeye, eğitim ve kültür sektöründe sıkıntılara sebep oldu. Kentten beklentilerin ve alışkanlıkların sorgulandığı bu süreç, kente dair algıları da yeniden şekillendiriyor. Kentlerde çoğunlukla hız ve hareketlilik üzerinden belirlenen öncelikler, bir anda karşı karşıya kalınan yavaşlama ve hatta durağanlık süreci ile birlikte değişiyor. Ev ve ofis kullanımları, uzaktan çalışma pratikleri, kamusal alan kullanımları, ulaşım yönetimi, gelir eşitsizliği ve kentsel sağlık imkânları gibi pek çok konu, üzerine yeniden düşünülmesi gereken temel meseleler haline geldi.

Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek ve köklü dönüşümleri başlatmak için bir fırsat sunan MARUF21’de birbirini besleyecek altı ana eksene odaklanılacak. Forum boyunca, “Sağlıklı”, “Kapsayıcı”, “Yenilikçi”, “Dayanıklı”, “Sürdürülebilir” ve “Yaratıcı” kentler olarak belirlenen eksenler etrafında ilgili tüm paydaşlar ile birlikte yürütülecek bir diyalog, üretim ve paylaşım zemini oluşturulacak. Kamusal mekândan eşitsizliklere, iklim değişikliğinden göçe, altyapıdan ulaşıma, kamu sağlığından dijitalleşmeye, döngüsel ekonomiden yerel kalkınmaya kadar kenti ilgilendiren pek çok konu birbirinden değerli konuşmacılar ve katılımcıların katkılarıyla yeniden değerlendirilecek ve birlikte çözüm önerileri geliştirilecek.

MARUF21’e kayıt için: https://www.marmaraurbanforum.org/kayit

MARUF21 ile ilgili daha detaylı bilgi için: www.marmaraurbanforum.org

Bu Haberi Paylaşın