Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Ordu Büyükşehir Belediyesinde “Sıfır Atık Projesi” Başladı

09.02.2018

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE “SIFIR ATIK PROJESİ” BAŞLADI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”, Ordu Büyükşehir Belediyesinde uygulanmaya başlandı.

Projeyle birlikte israfın önüne geçilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, ortaya çıkan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi ile ekonomik kazanç sağlanarak doğanın korunması amaçlanıyor.

BİNA İÇERİSİNDE ATIKLARI AYRI TOPLAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

Sıfır Atık Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ait yerleşkelerdeki her katta atıkları kaynağında ayrı toplamak ve tekrar ekonomiye kazandırmak amacıyla geri dönüşebilen atıkları, organik atıkları, inert atıkları ve atık pilleri ayrı toplama noktaları oluşturuldu. Burada ayrı toplanan atıklar, öncelikle kurulan geçici depolama alanlarında depolanacak ve daha sonra değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecek.

Proje kapsamında, enerji verimliliğini artırmak için yalıtımı zayıf olan hizmet binalarına yalıtım yapılarak, elektrik tüketimini azaltmak amacıyla floresan-akkor lambaların led lambalarla değiştirilmesine başlanıldı. Kısa zamanda binalardaki tüm lambalar led lambaya dönüştürülerek aydınlatmada sensörlü sistemlerin kullanımına özen gösterilecek.

HER PERSONEL KENDİ ATIĞINI AYRI TOPLAYACAK

Personellerin alışkanlıklarının değiştirilmesi adına projeyle ilgili kazanımları hızlandıracak bilgisayar uygulamaları geliştirileceği gibi ayrı toplama aşamasını kolaylaştırmak üzere her bir çalışanın çöpünü kendi çalışma masasında ikili olarak ayrıştırmasını sağlayacak çöp kutuları yerleştirilecek.

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİYLE KÂĞIT KULLANIMI AZALDI

Kâğıt kullanımını azaltmak ve israfı önlemek için Büyükşehir Belediyesinin standart yazışmaları Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılıyor. Bunun yanında Elektronik Belge Yönetim Sistemine entegre edilen formlar ile elektronik belge üretim sayısı artırılarak basılı evrak kullanımı azaltılacak. Hizmet binalarında bulunan ve merkezi sisteme bağlanan yazıcılar için her çalışanın yaptığı iş koluna göre basılı evrak yetki tanımı yapılarak gereksiz yazıcı kullanımının önüne geçilecek.

ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Atık miktarının azaltılması amacıyla ömrünü tamamlamış ürünlerin bakım ve onarımı yapılarak tekrar kullanımı sağlanıyor. Vatandaşların da ulaşabileceği noktalara atık pil ve atık yağ toplama alanları oluşturulmuş olup, atık pil oranının azaltılması için şarj edilebilir pillerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

SU TASARRUFU İÇİN SENSÖRLÜ SİSTEMLER KULLANILACAK

Su tasarrufu sağlamak amacıyla sensörlü sistemler kullanılacak. Büyükşehir tarafından yapılacak yatırımlarda su tasarrufunu artırmak ve içme suyu kullanımını azaltmak amacıyla yağmur suyu hasadı ve gri su kullanım projeleri uygulanacak.

BİNALARIN ENERJİ İHTİYACI GÜNEŞ PANELLERİYLE SAĞLANACAK

Elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun vadede güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla güneş enerji panelleri tüm binalara entegre edilecek. Su ve elektrik tesisatlarının düzenli olarak denetim ve bakıma tabi tutularak olası kaçakların önlenmesi amaçlanıyor. Isınma, doğal gaz altyapısının bulunduğu alanlarda doğal gaz ile sağlanırken merkezi sistemle kontrol ediliyor. Uzun vadede yapılacak enerji çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesine ait binalara enerji kimlik belgesinin alınması hedefleniyor.

PROJENİN DİĞER KAMU KURUMLARINDA YAYGINLAŞMASINA ÇALIŞILACAK

Büyükşehirin proje öncelikleri arasında Türkiye ve Ordu için son derece önemli olan ve hizmet binalarında uygulanmaya başlanan “Sıfır Atık Projesi”nin kısa zamanda diğer kamu kurumlarına yayılması ve bu konuda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü desteğin verilmesi yer alıyor.

Bu Haberi Paylaşın