Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Pekel: “8 TL Katı Atık Ücreti Uygulamasını Sonlandıracağız”

22.02.2013

Belediye Başkanı Sedat Pekel, Bandırma Belediyesi tarafından Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince alınan 8 TL Katı Atık Ücreti konusunda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Pekel, katı atık yönetmeliğinde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle su faturalarına yansıtılan aylık 8 TL tutarındaki katı atık ücreti uygulamasını sonlandıracaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Sedat Pekel, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren kentimizde su faturalarına yansıtılarak alınmaya başlanan katı atık ücreti konusu kamuoyunda çeşitli yönleriyle tartışılıyor.
Vatandaşlarımıza ekonomik olarak artı bir yük getirecek böyle bir uygulama, bizi de hiç mutlu etmedi tabi ki. Bunu çok isteyerek yapmadık.
Katı Atık Bedeli alınması ile ilgili yönetmelik 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu konuda yapılacak uygulama konusunda Türkiye Belediyeler Birliği ve çeşitli ortamlarda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında, katı atık ücretinin alınması gerektiği, alınmadığı takdirde kamu zararından bahisle zimmet çıkabileceği ortak bir görüş olarak ortaya çıkmıştır.
Yönetmelik 2010 yılında çıkmasına karşın uygulamayı olabildiğince öteleyerek 2013 yılına kadar Bandırma’da katı atık ücreti uygulamasını erteledik.
Ancak araştırma çalışmaları kapsamında, bu yönetmeliğin uygulamasıyla ilgili görüş istediğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, 14.06.2012 tarihli yazısıyla katı atık bedelinin alınması gerektiğini Belediyemize bildirmiştir.
Belediye olarak yazdığımız yazıda, kentimizde katı atıkların özel sektör tarafından toplatıldığı ve vahşi depolama sistemiyle bertaraf edildiği, düzenli bertaraf tesisi için Güney Marmara Belediyeler Birliği’nin kurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtilerek, sadece atıkların toplanması ve taşınması hizmeti karşılığında katı atık bedeli alınıp alınmayacağı konusunda görüş istenmiştir.

Bakanlıktan gelen cevap yazısında “katı atık toplama taşıma harcamalarının Çevre Temizlik Vergisi düşürüldükten sonra katı atık bedeli olarak halka yansıtılması, katı atık düzenli depolama tesisi kurulup işletmeye alındıktan sonra da bertaraf bedelinin ilave olarak yansıtılması gerekmektedir.” denilmektedir.
Aynı konuda çeşitli belediyelerin yaptığı başvurulara da benzer içerikli cevaplar verilmiştir.
Yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda son karar için konuyu Belediye Meclisi’ne getirdik.
Belediye Meclisi tarafından konuyla ilgili özel bir komisyon oluşturuldu. Komisyon tüm bilgi ve ayrıntıları değerlendirerek titiz bir çalışma yürüttü. Belediye Meclisi’ndeki tüm siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı komisyonun oybirliği ile aldığı karar sonucu aylık 8 TL’lik ücret belirlendi.
Komisyon raporunu görüşen Belediye Meclisi de 6.12.2012 tarihindeki toplantısında oybirliği ile aldığı 199 sayılı kararıyla raporu onaylamıştır.
Belediye Meclis kararı gereği de 2013 yılı Ocak ayından itibaren su faturalarına aylık 8 TL katı atık ücreti ilave edilmiştir.
Bu rakam tabi rastgele ortaya çıkmış bir rakam değildir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre yapılan hesaplamalar sonucu bu rakam bulunmuştur.
Bu hesabın çok fazla ayrıntısı var. Ama ana hatlarıyla şöyle özetleyebilirim.
Bandırma’da 2012 yılında (Kasım 2011-Ekim 2012 arası) kentteki çöp toplama ve taşınma işlemi ile çöp konteynerleri için yapılan toplam harcama tutarı 6.954.243 TL’dir.
Çevre Temizlik Vergisi ve konuyla ilgili diğer gelirlerin toplamı ise 1.219.350 TL,
gider-gelir farkı ise 5.734.893 TL’dir.
Yönetmelik hükümlerine göre tam maliyet hesabı ile yapılan değerlendirme sonucu yıllık 96 TL olarak belirlenen katı atık ücretinin aylık sabit 8 TL olarak su faturalarına yansıtılması Komisyon tarafından oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
Başta da değindiğim gibi bu uygulama bizim gönül huzuruyla yaptığımız bir çalışma değildi. Ülkemizde işçinin, işsizlerimizin memurun, emeklinin, esnafın ekonomik durumu ortada. Maaşların açlık sınırının bile altında olduğu ülkemizde insanımıza artı bir mali külfet yüklemek elbette bizim hiç hoşumuza gitmedi. Ama yasal zorunluluk nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldık.

Doğal olarak konuyla ilgili vatandaşlarımızdan konuyla ilgili haklı tepkiler aldık. Bu karar ile ilgili gerekçelerimizi ortaya koyduğumuzda bize hak verdiler ama, aylık 8 TL’nin kendilerine önemli bir yük getireceğini dile getirdiler. Bu değerlendirmelerinde bizim için haklılık payları vardı.
AKP hükümetinin çalışanlarımıza, emeklilerimize, esnaflarımıza bakış açısı belli. Açlık sınırının altında kalan maaşlarda, enflasyon rakamları bahane edilerek %3 artışlar getiriliyor. Halkımızın çok büyük bir bölümü kredi kartları aracılığıyla geleceğinden harcayarak günlük yaşamını sürdürmeye çalışıyor. İcra dosyaları sürekli kabarıyor. Kıskaca alınan pek çok esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Başbakanın çizdiği pembe tablolar, vatandaşımızın yaşamına nedense hiç yansımıyor. Halkımız hep kara kara yarınını düşünüyor.
Bu sıkıntılara karşın, pek çok alanda vatandaşlarımıza çeşitli adlar altında ek külfet yükleyen AKP iktidarı, çıkardığı yönetmelikle belediyeleri katı atık ücreti almak zorunda bırakıyor. Almazsanız, görev zararı nedeniyle zimmet soruşturması geçirebilirsiniz diye de tehdit ediyor.
Aynı AKP’nin Bandırma ilçe teşkilatı da, koşulları zorlayarak vatandaşlarımızı en az düzeyde sıkıntıya sokabilecek biçimde belirlenen tarifeyi uygulayan Belediyeyi suçluyor. Yönetmeliği çıkaran, uygulamayı zorunlu hale getiren kendileri. Tarifeyi belirleyen komisyonda AKP’li Belediye Meclis Üyeleri de görev yaptılar. Alınan kararların altında imzaları var. Belediye Meclisi’nde de karar yine oybirliği ile alındı.
Ama, sanki hiçbir şeyden haberleri yokmuş gibi tamamen siyasi kaygılarla bu uygulamadan kendilerine rant sağlama çabasına girdiler.
Katı atık ücreti ile ilgili ülke genelinde ortaya çıkan tepkiler sonucu hükümet de sıkıntıya girmiş olacak ki, katı atık yönetmeliğinde yapılan ve 15 Şubat Cuma günkü 28560 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile uygulama süresi 31.12.2014 tarihine ertelenmiştir.
Bu erteleme ile birlikte, yasal zorunluluk sonucu 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren alınmaya başlanan katı atık ücretini Bandırma’da da kaldırma kararı aldık.
CHP Meclis grubu olarak, İlk Belediye Meclis toplantısında konuyu meclis gündemine getireceğiz. Belediye Meclisi’ndeki AKP ve MHP’li üyeler de bize destek olursa, su faturalarına yansıtılan aylık 8 TL tutarındaki katı atık ücreti uygulamasını sonlandıracağız.
Vatandaşlarımızın çıkarlarının gözetilmesi konusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da görevimize devam edeceğiz.

Bu Haberi Paylaşın