Bizi Takip Edin

SKB Haberleri

Sağlıklı Kentler Birliği 3. Yıl Konferansı

10.09.2007

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından her yıl düzenlenen uluslararası katılımlı Sağlıklı Kentler Birliği Konferansının 3.’sü bu yıl 7 – 8 Eylül 2007 tarihlerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

4. Faz ana konularındaki uzmanların ve temsilcilerin de katıldığı konferans programı açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen Sağlıklı Kentler Birliği 7.Olağan Dönem Meclis Toplantısıyla başlamıştır. Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurucu üyelerinden Birlik Encümen üyesi ve Eskişehir/Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. M. Tacettin SARIOĞLU’nun başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı, gündem maddelerinin okunması ve ardından gündem önerilerinin alınmasıyla başlamıştır.

İlk gündem maddesi olan geçen toplantı zaptı okunmuş olarak kabul edildikten sonra Aydın Belediyesi tarafından “Göç” konusunda sunulan önergeye bağlı hazırlanan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’nın raporu Divan Başkanı tarafından okunmuştur. Birlik Meclisi’ne sunulan rapor uygun bulunmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Diğer bir gündem maddesi olan encümen üyesi seçimlerinde oylamalar sonucunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM ile Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Kahraman EFE görevinden ayrılan Bartın Belediye Başkanı Rıza YALÇINKAYA ve Ürgüp Belediye Başkanı Bekir ÖDEMİŞ’in yerine seçilmişlerdir.

Encümen üyesi seçimlerinden sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu okunmuş ve 2008 Mali Yılı Bütçesi, 2009 ve 2010 yılları bütçe tahminleri Birlik Meclisince oybirliğiyle kabul edilmiştir.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Agis TSOUROS ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. M. Tacettin SARIOĞLU tarafından yapılan gündem önerileri görüşülmeye başlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Tepebaşı Belediye Başkanı Tacettin SARIOĞLU’nun Birlik Tüzüğünde kentlerin sağlıklı şehir harcamalarını belediye bütçelerinden harcamaları konusunda değişiklik yapılmasıyla ilgili önerisi değişikliğe gerek olmadığı şeklinde karara bağlanmıştır.

Dr. Agis Tsouros tarafından, New York Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen ve DSÖ’nün desteklediği ‘Sigarasız toplum’ kampanyasına Sağlıklı Kentler Birliği aracılığıyla Türkiye’de uygulanması için yapılan teklif Birlik Meclisince oy birliği ile kabul edilmiştir. Alınan kararla ‘Sigarasız toplum’ kampanyasının Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği aracılığı ile birlik üyesi şehirlerde uygulanması kararlaştırılmıştır.

5 farklı oturumdan oluşan ve “Herkes İçin Sağlık ve Yerel Yönetimlerin Rolü” teması üzerine yapılan Sağlıklı Kentler Birliği 3. Yıl Konferansı’nın ilk oturumu Başkanlar Yuvarlak Masa Toplantısı olmuştur. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.Agis TSOUROS’un moderatörlüğünde gerçekleşen 1. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, Tepebaşı Belediye Başkanı Dr.M.Tacettin SARIOĞLU, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim AKAY ve Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Harun ULUSOY yer almışlardır.
Oturumda yer alan katılımcılar, Dr. Agis TSOUROS’un sağlıklı şehirler projesi kapsamında kentlerinde yürütülen çalışmalar, sağlıkla ilgili atılımlar, sağlıklı kentlerde yer almanın sağladığı avantajlar ve sigaraya karşı uygulanan projelerle ilgili yönelttiği soruları yanıtladılar. Oturum sonunda Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı adına Tepebaşı Belediye Başkanı Tacettin SARIOĞLU, tüm katılımcılara plaketleri takdim etmiştir. Dr. M.Tacettin SARIOĞLU’nun plaketini ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay ERDEM vermiştir.

“Sağlıklı Şehir Planlaması: Şehir planlaması halk sağlığı üzerinde nasıl bir fark yaratabilir?” başlıklı 2. oturum, DEÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Ahu DALGAKIRAN’ın başkanlığında gerçekleşmiştir. Sheffield Hallam Üniversitesi Bölgesel Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nden Kent Politikaları Profesörü Geoff GREEN, DSÖ Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi, Bonn Ofisinden Teknik Uzman Matthias BRAUBACH, “Kentsel Alanlarda Sağlık ve Çevrenin Bugünü Yarını” konulu sunumuyla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Y.Şehir Plancısı Timuçin KURT “İstanbul Metropoliten Alanı’nın Maruz Kaldığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu sunumuyla 2.Oturumda dinleyicileri bilgilendirmişlerdir.

3.Oturum DEÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Aysen MÜEZZİNOĞLU’nun başkanlığında gerçekleştirilmiştir. “Şehriniz ne kadar sağlıklı?” başlıklı 3.Oturumda;Yunanistan Önleyici Sağlık Hizmetleri Enstitüsü Müdürü Prof. Giannis TOUNTAS, “Kentler ve Kırsal Kesimlerde Yaşayan Vatandaşların Sağlıklarını Etkileyen Alışkanlıkları Arasındaki Farklar.”, Kırıkkale Belediyesi Proje Koordinatörü Çiğdem BOZKURT,“Kırıkkale’nin Gelişim Sürecinde Yaşadığı Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Su Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Dr. Suzan GÖK, “Sağlıklı Kent Yaşamı İçin Su ve Atık Su Hizmetlerinde İzmir’in Dünü, Bugünü” konulu sunumlarıyla yer almışlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği 3. Yıl Konferansı’nın 2.günü “Çevre ve sağlık: şehirlerin karşılaştığı zorluklar ve bulunan çözümler” başlıklı4.Oturumla başlamıştır. Oturum başkanı DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayat ÜNVERDİ, “Yoksulluk Mekanları ve İhtiyaçları”, Matthias BRAUBACH“Yaşlı ve Engellilerin Şehirlerde Karşılaştığı Zorluklar”, Nilüfer Belediyesi Proje Koordinatörü Evrim Ekiz, “NEMAP (Nilüfer Elektromanyetik Alan Kirliliği Projesi)” ve Aydın Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet KÜÇÜKYUMUK,“Aydın Belediyesi İmar ve Şehircilik Çalışmaları” konularında bilgiler vermişlerdir.

“Ekonomik zorluklar ve sosyal dışlanma: Dezavantajlı grupların ihtiyaçları” başlıklı 5.Oturum, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Teorisi ve İktisat tarihi Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü ERKAN’ın başkanlığında yapılmıştır. “Sosyoekonomik Eşitsizlikleri Azaltmak – Bölgeler Arasındaki Farklar” konulu sunumuyla Finlandiya/Turku Proje Koordinatörü Heini PARKUNNEN, “Zihinsel Engellilerin Toplum Temelli Eğitim Bakım ve Sosyal Gelişim Projesi” konulu sunumuyla Eskişehir/ Odunpazarı Belediyesi Proje Koordinatörü Dr. İsmail TÜRKTAN ve“Zihinsel Engelli Bireylerin İstihdamı ve Sosyal Rehabilitasyonunda Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları “Çengel Cafe” Modeli” konulu sunumuyla Çankaya Belediyesinden Nilay OĞULTÜRK son oturumda yer almışlardır.

Her oturum sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verilen Sağlıklı Kentler Birliği 3.Yıl Konferansı, Birlik Müdürü Nalan FİDAN, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı adına Eskişehir/Tepebaşı Belediye Başkanı Tacettin SARIOĞLU, DSÖ Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Agis TSOUROS ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Ali KARAMAN’ın kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.

Konferans kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 76. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Sağlıklı Kentler Birliği için ayrılan sergi alanında üye belediyelerimiz çalışmalarını tanıtma fırsatı bulmuşlardır.

Konferans Bildirileri

Oturum II: Sağlıklı Şehir Planlaması: Şehir planlaması halk sağlığı üzerinde
nasıl bir fark yaratabilir?

Oturum III: Şehriniz ne kadar sağlıklı?

Oturum IV: Çevre ve sağlık: şehirlerin karşılaştığı zorluklar ve bulunan çözümler

Oturum V: Ekonomik zorluklar ve sosyal dışlanma: Dezavantajlı grupların ihtiyaçları

Bu Haberi Paylaşın