Bizi Takip Edin

SKB Haberleri

Sağlıklı Kentler Birliği Kuruluş Toplantısı

04.02.2005

3 Şubat 2005 Perşembe günü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Birliği Kuruluş Toplantısı, saygı duruşu ve Bursa Sağlıklı Kentler tanıtım filminin ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Sonuç Raporu

İlk konuşmayı yapan Sağlık Bakanlığı Müşaviri Dr. Erol Avşin, Sağlıklı Şehirler Projesi’nin ülkemizdeki gelişimini katılımcılara aktarırken, bu projenin herkese sağlık bilincini, sağlıklı yaşam bilincini halka öğretmeyi amaçlayan yerel yönetim politikaları amaçladığını ifade etti. Merkezi yönetimden, ildeki valiye, belediye başkanına, yerel ve merkezi yönetiminin üst düzey bürokratlarından sivil toplum örgütlerine herkesin Sağlıklı Şehir hareketinde bulunduğunu belirten Dr. Avşin, artık bir yerel yöneticinin ili yönetirken, yalnız başına değil halkın katılımıyla yönetmesinin adının Sağlıklı Şehirler Projesi olduğunu söyledi. Konuşmasına Sağlıklı Kentler Birliği’nin önemini aktararak devam eden Sağlık Bakanlığı Müşaviri Dr. Erol Avşin, birlik kuruluşundan sonra ekip halinde, bilgi ve veriyi paylaşarak güzel çalışmalar ortaya çıkarılacağını ifade etti.

Dr. Erol Avşin’in ardından Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Şehirler Ulusal Koordinatörü Şefik Kutlu ise konuşmasına, 1993 – 1994’lerde Sağlık Bakanlığı projesi olarak başlatılan Sağlıklı Şehirler kavramının, Sağlıklı Kentler Birliği hareketine dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Sağlıkta mevcut eşitsizliğin giderilmesi, hastalıkların ve kazaların önlenmesi, sağlıklı yaşam biçimlerinin geliştirilmesi ve sağlıklı şehirler ana temaları üzerine kurulan Sağlıklı Şehirler Projesi’nin dünyada ve ülkemizdeki gelişimini anlatan Şefik Kutlu, bu hareketin yalnızca bir kurul, iktidar tarafından yürütülemeyeceği, yerel düzeyde geniş katılımcı karar alıcılar tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın ve Belediyelerin birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu ifade eden Kutlu, bu konuda herkesin farklı sorumlulukları ve rolleri olması gerektiğini, çünkü her belediyenin aynı imkan ve güce sahip olmadığını, bu noktada da bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı Ulusal Sağlıklı Kentler Birliği’nin öneminin ortaya çıktığını söyledi. Şefik Kutlu, Sağlıklı Kentler Birliği’nin ülkemizde sağlık politikalarına etki edecek çalışmalar çıkaracağını kaydederken, Eylül ayında Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na Bursa’nın ev sahipliği yapacağını belirterek konuşmasını noktaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İdris Uysal da yaptığı açılış konuşmasında, 17 Aralık’tan itibaren tarihi bir sürece girildiğini belirterek,
Avrupa Birliği’nin kapısını aralamış olduğumuz bu tarihi dönüşüm surecinde yerel yönetimler olarak kendilerine de büyük sorumluluklar düştüğünü, bundan böyle geleneksel belediyecilik anlayışının dışında, ‘Geleceği belirleyen ve ‘Geleceği şekillendiren’ bir yönetim anlayışıyla, halkımızı yarınlara hazırlayacak projelere imza atmak zorunda olduklarını ifade etti. Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak gelişen ve özellikle sağlıklı kentler oluşturulması süreçlerindeki hemen tüm uluslar arası toplantılarda Türkiye’nin etkin ve saygın bir katılımcı olarak ilgi topladığını kaydeden Başkan Vekili İdris Uysal, Sağlıklı Şehirler Ağı’nın (2003 – 2007) 4. Donem üyesi Bursa’nın, 2005 yılı toplantısına resmi olarak ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Başkan Vekili Uysal, globalleşen ve gelişen dünyada, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma için kentlerin tek başlarına hareket ederek başarılı olamayacaklarını, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması ile üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşacaklarını, projeler geliştireceklerini ve ihtiyaçlarının çözümü için ortak bir güç
oluşturmuş olacaklarını sözlerine ilave etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Sağlıklı Kentler Birliği’ne her turlu destek ve katkıyı sağlayacaklarına dair söz veren İdris Uysal, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin çatısı altında uyum içerisinde güzel çalışmalar yapacaklarını ve kentlerimizi örnek gösterilen dünya şehirleri
arasında çok iyi yerlere getireceklerini söyledi.

Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’ne göre birliğin kurucu başkanı olan Bursa Valisi adına konuşma yaparak oturumu açan Vali Vekili Yaşar Yaycı, birliğin kurulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Sağlıklı Kentler Birliği’nin sadece sağlıkla ilgili gerekli çalışmaların yapılması olmadığını, eğitim kurumlarıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla, elektriğiyle, kanalizasyonuyla, trafik hizmetleriyle kentinde yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olduğunu belirtti. Vali Vekili Yaycı, Bursa’nın gelişmesiyle birliğin kurulmasına öncülük ettiğini, bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na, diğer ilgililere ve diğer kurucu belediye başkanlarına teşekkür ederek, Sağlıklı Kentler Birliği’nin, sağlıklı kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Sağlıklı Kentler Birliği Kuruluş toplantısının öğleden sonraki oturumunu yönetmek üzere divan başkanı ve katip üye seçimine geçilmeden önce, oy kullanacak üyelerin isimleri okundu.

Divan başkanlığına Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, divan katip üyeliklere Yalova Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Akay, Ordu Belediyesi Meclis Üyesi Birol Yılmaz’ın aday olarak önerildiği önergenin okunmasının ardından ayrı ayrı yapılan açık oylama sonucu, Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu’nun divan başkanı, İbrahim Akay ile Birol Yılmaz’ın da divan katip üyeleri olmalarına oy birliğiyle karar verildi ve ardından Sağlıklı Kentler Birliği aile fotoğrafı çekilerek, tüm katılımcılarla birlikte Cezayir Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilen, Cezayir halk kahramanının adının verildiği caddenin açılış törenine gidildi.

Toplantının öğleden sonraki oturumu, Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü’nden Jülide Alan’ın Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü sunumuyla başladı ve ardından birlik organlarının seçimine geçildi.

İlk önce tasnif heyeti için verilen önerge okundu ve ardından yapılan açık oylama sonucunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Erdem, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Semra Dağ ve Afyon Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Gül oy birliğiyle tasnif heyetine seçildiler.

Tasnif heyetinin kurulmasının ardından sırayla Birlik Asil ve Yedek Katip Üyelikleri, Birlik Başkanı, Birlik Başkan Vekili, Birlik Meclis I. ve II. Başkan Vekili ve Birlik Encümeni ile Bütçe ve Mali İşler Komisyonuyla ilgili verilen önergelerin okunmasının ardından seçimler yapıldı.

Yapılan gizli oylamalar sonucunda Yalova Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Akay ve Ordu Belediyesi Meclis Üyesi Birol Yılmaz 21’er oyla Asil Katip Üyeliklerine, Van Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Can ile Afyon Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Gül 20’şer oy ile Yedek Katip Üyeliklerine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin 21 oy ile Birlik Başkanlığına, Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu 20 oyla Birlik Başkan Vekilliği’ne, Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Tacettin Sarıoğlu 20 oyla Birlik Meclis I.Başkan Vekilliğine, Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş 21 oy ile Birlik Meclis II. Başkan Vekilliğine ve Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz ile Van Belediye Başkanı 20’şer oy, Afyon Belediye Başkanı Abdullah Kaptan ile Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk 21’er oy alarak Birlik Encümenliğine seçildiler.

Birlik Bütçe ve Mali İşler Komisyon üye sayının yapılan açık oylama sonucu 5 kişiden oluşmasına karar verildi ve Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Semra Dağ, Ordu Belediyesi Meclis Üyesi Halime Nagihan Özbuçak, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Cingi, Ürgüp Belediyesi Meclis Üyesi Naki Doğru ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Erdem oy birliğiyle Bütçe ve Mali İşler Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

Sağlıklı Kentler Birliği seçimleri tamamlandıktan sonra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Nalan Fidan, Sağlıklı Şehirler Projesiyle ilgili bir sunu yaparak, Uluslar arası Sağlıklı Şehirler Ağı ve bu ağa üyelikle ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

Bütçe ve Mali İşler Komisyon Raporu ve Birlik 2005 Mali Yılı Bütçesi’nin okunup, açık oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle komisyon raporu ve birlik bütçesi onaylandı. Ardından birlik logosunun görüşülmesine geçildi ve oy birliğiyle Sağlıklı Kentler Birliği logosu seçildi.

Toplantının sonunda, Belediye Meclis kararı alarak birliğe üye olmaya aday olan Bartın Belediyesi, birlik meclisinin yaptığı açık oylama sonucu oy çokluğuyla Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğine kabul edildi.

Bir sonraki toplantının Birlik Başkanı’nın uygun gördüğü bir yerde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin Kuruluş Toplantısı sona erdi.

Bu Haberi Paylaşın