Bizi Takip Edin

SKB Haberleri

Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Yalova’da gerçekleşti

21.04.2005

Sağlıklı Kentler Birliği, 3 Şubat 2005 tarihinde Bursa’da gerçekleştirdiği kuruluş toplantısının ardından 21 Nisan 2005 tarihinde, Yalova’da düzenlenen meclis toplantısıyla ikinci kez bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Sonuç Raporu

Toplantıya ev sahipliği yapan, Yalova Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkan Vekili Barbaros BİNİCİOĞLU ilk konuşmayı gerçekleştirdi. Birlik Başkan Vekili Binicioğlu, konuşmasına, toplantının kendi şehrinde olmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirterek başladı. Tüm vatandaşların sağlıklı yaşama ve hayatının her evresini sağlıklı çevrede sürdürme hakkına sahip olduğunu ifade eden Binicioğlu, Yalova Belediyesi olarak “Herkes için Sağlık” sloganıyla bu yapılaşmayı benimsediklerini ve desteklediklerini, ana önceliklerinin sağlıklı yaşamayı engelleyen etkenlerle mücadele etmek olduğunu kaydetti. Bu düşüncelerle yola çıkarak gerçekleştirdikleri projeleri katılımcılarla paylaşan Birlik Başkan Vekili ve Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, “Yalova Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı’na ilk kez 2002 yılında müracaat etmiştir. IV. Faz uygulamasına dâhil olduğumuz şu günlerde, büyük bir kararlılıkla ifade etmek isterim ki, Yalova’yı daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve modern bir kent yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü kent, eğer kentliler kendilerini sağlıklı ve mutlu hissediyorlarsa vardır.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Birlik Başkan Vekili Barbaros Binicioğlu’nun ardından söz alan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet ŞAHİN, konuşmasına başlamadan önce Şubat ayında gerçekleştirilen kuruluş toplantısında yapılan seçimler sonucu, kendilerine gösterilen teveccüh için meclis üyelerine teşekkür etti. Birliğin kuruluşuyla ilgili tüm çalışmaların tamamlandığını belirten Birlik Başkanı Şahin, sıranın Sağlıklı Kentler Birliği’ni daha etkin kılacak, dünyada ve ülkemizde örnek gösterilecek projeler üretmeye geldiğini ifade etti. Birlik Başkanı Hikmet Şahin konuşmasında, ana hedeflerinin, ekip çalışmasıyla hareket ederek, ulusal ve uluslararası platformlarda kentlerini daha iyi temsil etmek ve halkın yaşam seviyesini daha da yükseltecek kalıcı çözümler üretmek olduğunu belirtti. Sağlıklı şehirler hareketinin birkaç şehirle sınırlı kalmayacağına inandığını kaydeden Birlik Başkanı Şahin, büyümenin sağlıklı olabilmesi için, üyeliğin kontrollü şekilde götürülmesi gerektiğini ve nicelik olarak büyümeden çok, nitelikli büyümeyi hedeflediklerini vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Hikmet Şahin, Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin diğer şehirlere aktarılarak, ülkede daha yaşanabilir şehirler yaratılması için, Sağlık Bakanlığına ve meslek odalarına da destek çağrısı yaptı. Başkan Şahin, Eylül ayında Bursa’da gerçekleşecek olan, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı ve Avrupa Ulusal Sağlıklı Şehirler Ağı Toplantısıyla ilgili Bursa’da yapılan çalışmaları aktardıktan sonra konuşmasını tamamladı.

Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına katılmak üzere, Türkiye’ye gelen Dünya Sağlık Örgütü Kent Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Agis TSOUROS, sözlerine, “Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki, bu birliğin kuruluşu tam zamanında oldu. Bu birliğin büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bu birliği kurmuş olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum.” diyerek başladı. Sağlıklı Şehir kavramını, Sağlıklı Şehir Hareketinin ne olduğunu birlik üyelerine anlatan Agis Tsouros, Sağlık Bakanlarının aslında, hastalıkların bakanları olduğunu, asıl sağlıklı şehirlerin bakanlarının ise hizmetleriyle, şehirlerin sağlığını, sosyal ve fiziksel ortamların sağlığını sağlayan Belediye başkanları olduğunu vurguladı. Agis Tsouros konuşmasında, insan sağlığını etkileyen etmenlere ve dünyada şu an yaşanan sağlık konularına da değinerek, dünyadaki Ulusal Ağ oluşumlarıyla ilgili bilgiler verdi. 2005 yılının Türkiye’de sağlıklı şehirler hareketini harekete geçirecek önemli bir yıl olacağına inandığını belirten Tsouros, Sağlıklı Kentler Birliği’nin sağlıklı şehirler oluşturma yolunda daha verimli ve etkin olabilmesi için bazı önerilerde bulunduktan sonra konuşmasına son verirken, enerjisi ve potansiyeliyle Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Avrupa’daki önemli Ulusal Sağlıklı Şehirler Birliklerinden birisi olacağını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Kent Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Agis TSOUROS’un ardından konuşan Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf ERBAY, küreselleşme kavramı ile en önemli faktörlerinden biri olan kentlerin, dünyadaki etki ve önemini anlatarak söze girdi. Kentlerin her alanda büyük öneme sahip olduğunu belirten Yalova Valisi Erbay, Avrupa Konseyi tarafından 1986 yılında ilan edilen, sadece kentler tarafından imzalanan Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’nun içeriği hakkında bilgiler verdi. Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’nun sağlıklı şehir yaklaşımıyla olan benzerliğini vurgulayan Vali Doç.Dr. Yusuf Erbay, “Biz, 1995 yılında Avrupa Konseyi’nde bu çalışmaları yaparken, bunlar Türkiye’de olacak şeyler mi, yani kentliler çıkıp haklarını savunacak, Sağlıklı Kentler Birlikleri kurulacak kimse bunlara inanmıyordu. Şimdi ben, bu toplantıları görünce, ulusum adına, kentliler adına bir gurur, kendi adıma da bir sevinç duyuyorum.”dedi. Yalova Valisi Erbay, bu çalışmaların Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda attığı en önemli adımlar olduğunu belirterek ve Sağlıklı Kentler Birliği üyelerine başarılar dileyerek konuşmasına son verdi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan Sağlıklı Kentler Birliği Meclis gündem görüşmeleri, Birlik Başkanı Hikmet Şahin’in, Van Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Yıldız ile Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu’nun, toplantıya katip üyelerden sadece birinin katılmış olması nedeniyle katip üye seçimi yapılmasını talep eden önergesini okumasıyla başladı. Oy birliğiyle katip üye seçimi yapılmasına karar verildikten sonra, katip üyelikleri için verilen önerge okundu. Oy birliğiyle, Meclis Asil Katip üyeliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Erdem ile Yalova Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Akay, yedek katip üyeliğine de Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Serhat Yamalı İle Tepebaşı Belediyesi Başkanı Tacettin Sarıoğlu seçildi.

Katip üye seçimi tamamlandıktan sonra ilk gündem maddesi olan 3 Şubat 2005 kuruluş toplantısının zaptının okunması, oy birliğiyle okundu olarak kabul edildi.

2. madde olarak gündemde yer alan Sağlıklı Kentler Birliği personelinin görüşülmesi ile ilgili Birlik Genel Sekreteri Nalan Fidan’ın yaptığı açıklamalardan sonra, Sağlıklı Kentler Birliği Encümen kararı, birlik tüzüğünün 9. maddesinin 5.fıkrası gereğince birlik personel ataması ile ilgili yapılan oylama sonucu, 1. dereceden birlik Genel Sekreteri, 1. dereceden muhasebeci, 9. dereceden bilgisayar işletmeni, 7. dereceden hekim, 7. dereceden şehir plancısı, 7. dereceden çevre mühendisi, 7.dereceden mimarın atanmasına, oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı tarafından ataması yapılan Nalan Fidan’ın Genel Sekreter, Cavit Çalı Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanı’nın ise Birlik Saymanı olarak atanması, meclisin oylarına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer bir maddesi olan “Sağlıklı Kentler Birliği web sitesi” ile ilgili Bursa Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü’nden Şehir Plancısı Jülide Alan’ın meclise bilgilendirme yapmasının ardından, web sayfasının İngilizce olarak da hazırlanması talebi üzerine, web sayfasının İngilizce versiyonunun da hazırlanmasına karar verildi.

“Sağlıklı Kentler Birliği web sitesi”nin görüşülmesinden sonra “Sağlıklı Kentler Birliği Strateji Planı”nın görüşülmesine geçildi. Yine Bursa Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü’nden Şehir Plancısı Jülide Alan, stratejik planla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra, konuyla ilgili görüşler alınarak, Birlik strateji planının hazırlanması için Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi tarafından oy birliğiyle Birlik Genel Sekreteri Nalan Fidan Koordinatörlüğü’nde birliğe üye şehirlerin koordinatörlerinden oluşan bir ekip kurulmasına karar verildi.

Toplantı gündeminde görüşülen önemli konularından biri de “Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyelik kriterleri” oldu. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Avanos Belediyesi Sağlıklı Şehirler Koordinatörü Dr. Alper ZOBARLAR DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi’nde olduğu gibi katılımlar zinciri içerisinde çalışılmasını talep ederken, Birlik Başkan Vekili ve Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, kriterlerin daha somut olması ve belirli aşamalarla gerçekleşmesinin yararlı olacağını belirterek, Birlik Genel Sekreterliği’nin konuyla ilgili çalışmasını istedi.

Birlik üyelik kriterlerinden sonra son gündem maddesine geçildi ve Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi oy birliğiyle, Dünya Sağlık Örgütü Kent Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Agis TSOUROS’un Sağlıklı Kentler Birliği’ne onursal üyeliğine ve Mardin, Avanos, Trabzon Belediyelerinin birliğe yaptıkları üyelik başvurularının kabulüne karar verdi.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra Birlik Genel Sekreteri Nalan Fidan Sağlıklı Şehirler Projeleri’nin ana konsepti ve DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi IV. Faz Ana Temaları, Yalova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Metin Sabuncu Yalova Sağlıklı Şehirler Projesi ve Kadıköy Belediyesi Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Şule Onur Kadıköy Sağlıklı Şehirler Projesi ile ilgili sunumlar yaptılar.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin ikinci toplantısı, Dünya Sağlık Örgütü Kent Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. Agis TSOUROS’un birliğe üyelik kriterlerinin oluşturulması amacıyla yaptığı açıklamalar kabul edilerek toplantı son buldu.

Bu Haberi Paylaşın