Bizi Takip Edin

Manşetler

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü 2015

08.06.2015

SKB-EN-İYİ-UYGULAMA-ÖDÜLÜ duyuru resim

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulmuştur. Yerel seviyedeki halk sağlığı için güçlü bir lobi oluşturmayı hedefleyen Sağlıklı Şehirler Projesi rehberliğinde yerel yönetimleri bir araya getiren Sağlıklı Kentler Birliği, 55 üye belediyesiyle “Herkes için sağlık” prensibi çerçevesinde kent sağlığını iyileştirmek için çalışmaktadır. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağlarının akredite olmuş bir üyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliği, hem Birlik olarak hem de DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi belediyeleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2005–2020 yıllarını kapsayan strateji planına göre “Sağlıklı şehir bilincini yaygınlaştırmaya çalışarak sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi konular ile ilgili eğitimler düzenleyerek danışmanlık yapmaktır.”

Bu stratejik amaç doğrultusunda gerek düzenlenen eğitim ve konferanslarla gerekse yayınlarla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağlayan Sağlıklı Kentler Birliği, başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla her yıl “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü” düzenlemektedir.

“Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Yaşam”, “Sağlıklı Şehir Planlaması” ve “Sağlıklı Çevre” olmak üzere 4 ayrı kategoride verilen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü”nün üyeler arasında yarattığı rekabet şehircilik için güzel örneklerin ortaya çıkarılmasını desteklemektedir.

 

PROJE BAŞVURU SÜRESİ VE TAKVİMİ

Ödül Şartname İlanı: Haziran 2015
Proje Son Başvuru Tarihi: 21 Ağustos 2015 / Saat 17.00
Jüri Değerlendirme Tarihi: 27 Ağustos 2015
Yarışma ile ilgili gerekli dökümanları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

 

Bu Haberi Paylaşın