Bizi Takip Edin

Manşetler

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018 Başvuruları Başladı

09.05.2018

Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa’da devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi’nin Türkiye uzantısı olarak 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulmuştur. Yerel seviyedeki halk sağlığı için güçlü bir lobi oluşturmayı hedefleyen Sağlıklı Şehirler Projesi rehberliğinde yerel yönetimleri bir araya getiren Sağlıklı Kentler Birliği, 71 üye belediyesiyle “Herkes için sağlık” prensibi çerçevesinde kent sağlığını iyileştirmek için çalışmaktadır. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağlarının akredite olmuş bir üyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliği, hem Birlik olarak hem de DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi belediyeleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktadır.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin hedefi “Sağlıklı şehir bilincini yaygınlaştırmaya çalışarak, sağlık, ulaşım, planlama, çevre, altyapı gibi konular ile ilgili eğitimler düzenleyerek danışmanlık yapmaktır.”

Bu amaç doğrultusunda gerek düzenlenen eğitim ve konferanslarla gerekse yayınlarla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişini sağlayan Sağlıklı Kentler Birliği, başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla her yıl “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” düzenlemektedir.

“Sosyal Sorumluluk”, “Sağlıklı Yaşam”, “Sağlıklı Şehir Planlaması” ve “Sağlıklı Çevre” olmak üzere 4 ayrı kategoride verilen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü, üyeler arasında yarattığı rekabet ile şehircilik için güzel örneklerin ortaya çıkarılmasını desteklemektedir.

 PROJE BAŞVURU SÜRESİ VE TAKVİMİ

Ödül Şartname İlanı: Mayıs 2018

Proje Son Başvuru Tarihi:   13 Temmuz 2018 / Saat 17.00    (13 Temmuz 2018 tarihi saat 17:00’den sonra elden veya posta yoluyla  gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Jüri Değerlendirme Tarihi:  16 Ağustos 2018

Ödül Töreni Tarihi: Ekim 2018 / Sağlıklı Kentler Birliği  Kadıköy Konferansı

KATILMA ŞARTLARI

Birlik Başkanlığını Antalya Büyükşehir Belediyesi yürüttüğünden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi dışındaki tüm üye belediyeler en iyi uygulama yarışması için başvurabileceklerdir. Değerlendirmeler büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve diğer ilçe belediyeleri için ayrı ayrı yapılacaktır. Belediyeler her kategoriden en fazla 2 proje ile başvurabilirler.

 Yarışma ile ilgili gerekli dökümanları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2018 Teknik Şartnamesi

Proje Afiş Formatı

Proje Raporu Formatı

Bu Haberi Paylaşın