Bizi Takip Edin

Manşetler

Sağlıklı Şehirler Hareketinin 30.Yılı Belfast’da Kutlandı

16.10.2018

Kentlerde artan nüfus hareketleri, sanayileşmenin getirdiği çevre sorunları, kentlerin hızlı ve kontrolsüz büyümesinin getirdiği sorunlar ve tüm bu sorunların birey ve toplum sağlığına etki etmesiyle gündeme gelen Sağlıklı Şehirler Hareketi 30 yıl önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatıldı. Geçen 30 yıl içerisinde küresel bir hareket haline gelen Sağlıklı Şehirler Hareketi günümüzde 1400 şehrin içinde bulunduğu güçlü bir ağa dönüştü. Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin içinde bulunduğu ağı ülkemiz adına Sağlıklı Kentler Birliği temsil etmektedir.

Sağlıklı Şehirler Hareketinin 30. Yılı 1-4 Ekim 2018 tarihlerinde Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’da “Dünyayı Değiştirmek İçin Şehirleri Değiştirmek” sloganıyla 60 ülkeden 500 kişinin katıldığı Uluslararası Konferans ile kutlandı. Ülkemiz adına konferansa Sağlıklı Kentler Birliği ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi temsilcileri katıldılar. Konferansta Sağlıklı Kentler Birliği 3 sözlü, 2 poster sunum, Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 sözlü sunum ve Çankaya Belediyesi 1 sözel, 3 poster sunum ile katkı verdiler.

Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz ve Doç. Dr. Gül Sayan Atanur’un Birlik sekretaryasıyla birlikte hazırladığı “Roman Dostu Kentler” ve “Sürdürülebilir Ulaşım Aracı Olarak Bisiklet ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı poster sunumları ile Çankaya Belediyesi’nin hazırladığı “Sağlıklı Şehir, Yaşanabilir Şehir”, “Gönüllü Test ve Danışma Merkezi”, “Farklı Renklerle Daha Güzeliz” başlıklı poster sunumları konferans sergi alanında sergilendi.

Sağlıklı Kentler Birliği adına Prof. Dr. Handan Türkoğlu “Yaşam Kalitesini Destekleyen Bir Öğe Olarak Konut Alanları”, Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz ve Birlik Müdürü Murat Ar “Türkiye’de Sağlıklı Şehirler Hareketinin Kısa Hikayesi”, Murat Ar (Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Önder Yalçın ve Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten katkıları ile hazırlanan) “Türkiye’de Belediyelerin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Suriyeli Mülteciler ile ilgili Faaliyetleri” başlıklı sözlü sunumları gerçekleştirdiler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve SKB Koordinatörü Nalan Fidan, “Bursa’da Çevre Sorunlarının Tespiti İçin Katılımcı Yaklaşım ve Bir Çevre Yönetimi Eylem Planı”, Çankaya Belediyesi adına Dış İlişkiler Şube Müdürü ve SKB Koordinatörü Ethem Torunoğlu “Kadınları Güçlendirerek Dayanıklı Bir Şehir Yaratmak” başlıklı sunumları ile konferansta ülkemizi temsil ettiler.

Belfast Konferansı’nda önümüzdeki 7. Faz boyunca yani 5 yıl boyunca görev alacak 4 kişinin belirleneceği Dünya Sağlık Örgütü Danışma Kurulu Üyeliği seçimi yapıldı. 27 ülke delegasyonun oy kullandığı seçimlerde en fazla ikinci oyu Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar aldı. Bu görevi daha önce önceki Birlik Müdürü Nalan Fidan 2005-2010 yıllarında yapmıştı. Bu değerli görevi ülkemiz adına ikinci kez yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Konferansın detaylı programı için tıklayınız.

Konferans ile ilgili kısa rapor: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/news/news/2018/10/healthy-cities-of-the-european-region-adopt-the-belfast-charter,-ushering-in-a-new-phase-of-commitment

Bu Haberi Paylaşın