Bizi Takip Edin

SKB Haberleri

Sandnes Konferansı 5. Faz’a rehber oldu

05.07.2010

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağları Sandnes Konferansı, Norveç’in Sandnes kentinde yapıldı. 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıya farklı ülke ve şehirlerden 400’ün üzerinde temsilci katıldı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Kent Sağlığı Merkezi ve Sandnes Belediyesi işbirliğiyle yapılan organizasyonda, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye Avrupa şehirlerinden belediye başkanları, politikacılar, koordinatörler ve uzmanlar yer aldı.

Konferansa Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Türkiye’den üye, aday ve gözlemci şehirlerden yoğun bir katılım oldu. Konferans sırasında tüm genel oturumlarda İngilizce – Türkçe simültane tercüme Sağlıklı Kentler Birliği tarafından sağlandı.

Dört tema işlendi

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 5. Fazı’nın ikinci toplantısı olan Sandnes Konferansı, 5. Faz’ın hedefleriyle uyumlu olarak, dört tema üzerinde ilerledi. 2010 Dünya Sağlık Raporu’nun da ana konusu olma özelliğini taşıyan sağlık alanında eşitlik konusu, toplantıda “Sağlıklı şehirlerde sağlık alanında eşitlik” başlığı altında incelenirken; eşitlik alanında gelişmeyi engelleyen problemler ve gelişme için özel öneme sahip alanlar ele alındı. Katılımcıların Avrupa’nın birçok şehrinden gelen davetli ve uzmanların deneyimlerinden yararlanma fırsatını yakaladığı konferansta, gerçekleştirilen eşitlik konusundaki politik tartışmaların yanı sıra, deneyimler de paylaşıldı. Konferansta ayrıca, 5. Faz’ın ana konularının nasıl ele alınacağı konusunda örnek çalışma ve projeler incelenip, eğitimler düzenlendi.

Odaklanılan bir diğer başlığın “Kentlerde yönetişim, katılımcılık ve halk sağlığı” olarak belirlendiği Sandnes Konferansı’nda gerçekleştirilen oturumlarda, kentsel yönetişim ve aktif katılımcılığın, eşitliği arttırmanın ve sağlığın sosyal belirleyicilerinin ele alınmasındaki önemine dikkat çekilirken; konuya farklı sektörlerin de müdahil olabilmesi ve sağlık alanında yerel liderliğin güçlendirilmesi hakkındaki farklı yaklaşımlar ele alındı. Konferansta dördüncü ve son olarak ise “Uluslararası halk sağlığı ve kent gündemlerine dâhil olmak” konusu işlenirken; her yıl düzenlenen Sağlıklı Şehir Konferanslarının halk sağlığı ve yerel eylemler konusunda oynadığı önemli role dikkat çekildi.

Ortak planlama ve değerlendirme

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ve Ulusal Ağları Sandnes Konferansı’nda yapılan bilgilendirme toplantılarında ve tartışmalarda beş konu üzerine yoğunlaşıldı. Bu konular; küresel kent koşulları ve kentleşme konusundaki küresel olaylar ve Dünya Sağlık Günü; 1 Aralık 2009’da yürürlüğe giren AB Lizbon Anlaşması; 2009 yılının Aralık ayında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP 15) ve 2010 yılının Mart ayında Parma’da yapılan Çevre Sağlık Hakkında 5. Bakanlar Konferansı hakkında bilgilendirme; H1N1 salgınından öğrenilen dersler ve 2010 yılında onaylanacak olan, alkolün zararlı kullanımı hakkında DSÖ’nün küresel stratejisi oldu. Konferansın başında ve sonunda gerçekleştirilen çalıştaylarda, ortak planlama ve değerlendirme ve sağlıklı şehirlerin iletişim stratejisinin yanı sıra; DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na katılan şehirlerle ilgili son bilgiler ve ulusal ağların akreditasyonu konuları da ele alındı.

Bilgi paylaşımı imkânı

Sandnes Konferansı, aynı zamanda iki ayrı politikacılar oturumuna sahne oldu. Oturumlardan biri, genel oturum olarak yapılırken; diğeri sadece politikacılara açık olarak gerçekleştirildi. Bununla beraber, konferansta gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim oturumları da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Oturumlar; sağlık alanında eşitsizlikleri azaltma, sağlık bilinci ve okullar, sağlıklı yaşam ve gelir yaratımı, ağ çalışmalarına ilişkin konular üzerine yoğunlaşırken; AB fonları ve işbirliği ve Avrupa’nın farklı bölgelerinden, özellikle de batı ve doğu kısımlarından kardeş şehirlerle ilgili konularda da paylaşım yapılma fırsatı yakalandı.

Koordinatörler toplantısının da yapıldığı konferansta, yeni katılan şehirlere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde de bulunuldu. Temsilcilerin bilgi paylaşımında bulunma imkânı yakaladığı teknik gezilerin de yer aldığı Sandnes Konferansı’nda; daha fazla tartışma, bilgilendirme ve öğrenme fırsatı oluşturmak amacıyla genel oturumlardan ziyade paralel oturumlar yapıldı.

Bu Haberi Paylaşın