Bizi Takip Edin

Makaleler

Şehir Ormanlarında Peyzaj Tasarımı: Hacıkadın ve Payamlıtepe (Şehit Ömer Halisdemir) Örneği

16.08.2017

Prof. Dr. Halim PERÇİN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi

Ülkemizde şehir ormanı uygulamaları son yıllarda benimsenmiş ve uygulama alanı bulmuştur. Kentsel alanların hemen periferindeki orman alanları belediyelere şehir ormanı olarak kullanma ve geliştirme amaçlı olarak tahsis edilmektedir. Bu durum, giderek azalan doğal kaynakların insan kullanımı amaçlı kötüye kullanımına dönüşmemesi için kent ormanları koruma ve geliştirme çalışmalarında, planlama ve tasarıma ilişkin yöntem, projelendirme, uygulama ve yönetim prensiplerine gereksinim bulunmaktadır. Bu araştırma ile Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamalarına ışık tutacak şekilde, belirtilen noksanlığın giderilmesi yönünde örnek bir çalışmanın ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda doğal değerlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dâhilinde sürdürülebilir korunmasını, yönetimini ve kullanımını sağlamak ve bu özelliklerin bütünleştirdikleri peyzajların sürekliliğini temin etmek, projesinin temel hedefi olmuştur.

Proje çalışmalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören İlçesinde bulunan yaklaşık 148 Hektarlık Hacıkadın Şehir Ormanı ile Altındağ ilçesinde bulunan yaklaşık 350 Hektarlık Şehir Orman’ larında ; bir kent parkı niteliğinde ve kapsamında, koruma-kullanım dengesi gözetilerek peyzaj tasarım ve uygulama projelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Ankara kenti için; kentsel yerleşimlerin bir bölümünü ya da bütününü kapsayan kentsel tasarım ve kent yenileme çalışmaları kapsamında, Hacıkadın ve Payamlıtepe  Şehir Ormanlarında; yeşil alanlar, meydanlar, dinlenme alanları, yaya ve taşıt sirkülâsyonu, bitki koleksiyon bahçeleri, çocuk bahçeleri, oyun alanları, spor alanları, otoparklar vb. mekânsal gelişimleri içeren peyzaj tasarım projeleri üretilmiştir. Sonuç olarak, toplu kullanım ortamlarının ve rekreasyonel faaliyet alanlarının öncelikli olduğu kaliteli mekânların yaratılması hedeflenmiştir. Peyzaj geliştirme çalışmalarıyla söz konusu alanın komşu yerleşim yerleri ile uyum içinde olması, tüm kent hizmet verecek kapsamda bir kent parkı niteliğinde tasarlanması ve ekolojik ve sosyal fayda sağlaması temel tasarım ilkelerindendir. Ek olarak, alanının doğal ve kültürel özellikleri göz önüne alınarak ekonomik ve uygulanabilir, uygulanması, bakım ve temizliği kolay mekânlar geliştirilmesi hedeflenmiştir. Projenin uygulanması ile Ankara kent merkezinde yetersiz olan açık ve yeşil alanlara alternatif çözüm oluşturulacak, insanların şehir hayatının getirdiği gürültü ve karmaşadan uzak olarak dinlenebilecekleri mekanlar yaratılabilecek, çeşitli rekreasyon aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar oluşturulmuştur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü nün mesire yerleri 300 nolu tebliğinde Şehir Ormanı kapsamında yer alacak kullanışlar ve büyüklükleri belirlenmiştir. Çizelge1.

Ankara Büyükşehir Belediyesi için  Ankara Esenboğa hava alanı karayolunun batısında yer alan Hacıkadın Şehir Ormanı alanı(150 ha) ile Doğusunda yer alan Payamlıtepe (Şehit Ömer Halisdemir) Şehir ormanın(350 ha) için hazırlanan projelerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 300 nolu tebliğinde yer alan ölçütler ve çizim özellikleri uygulanmıştır. Projelerde;

 • Plankote çıkarılması
 • Zemin etütlerinin yapılması
 • Peyzaj karakteri ve ekolojik alan kullanımı projelerinin hazırlanması
 • Altyapı projeleri
 • Sulama projesi
 • Alan aydınlatma projesi
 • Sanat yapıları statik projeleri
 • Alan mekanik projeleri
 • Araç yolları boy ve enkesit projeleri
 • Arazi biçimlendirme projeleri
 • Mimari projeler
 • Peyzaj yapıları uygulama projeleri
 • Bitkilendirme projeleri
 • Detay projeleri
 • Planlama ve tasarım için açıklama raporları
 • İhale dosyası
 • 3d görseller ile 5 er dakikalık animasyon filmleri hazırlanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kısa sürede projeleri istemesi nedeniyle 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır ve teslim edilmiştir. Farklı meslek alanlarının birlikte çalışarak ürettikleri projeler bir eşgüdüm içerisinde tamamlanmış, birlikte çalışmalar yaparak olumlu sonuçlar alınabileceğinin bir örneği verilmiştir.

Çizelge 1: Orman Su işleri Bakanlığı Şehir Ormanlarında yer alacak kullanımlar 300 no lu mesire yerleri tebliği.

Alanda yer alan kullanımlar Özellik Adet Planda gösterim renkleri ve çizgi kalınlıklar
Büyüklük Gabari
Giriş Kontrol binası 12-15m² 1 Gri
İdare Binası 60 m² 3 m 1 Gri
Depo 30 m² 3 m 2 Gri
Kır Lokantası 300m² 4,5 m 2 Turuncu 0,2/0,6
Kır Kahvesi 200 m² 4,5 m 2 Turuncu 0,2/0,6
Yerel Ürünler Sergi ve Satış Yeri 5×6 m² 3 m 2 Turuncu 0,2/0,6
Mini Spor Alanları 2 Açık yeşil
Spor Tesisleri Destek Binası 100m² 3 m 1 Mavi+pembe
Macera Parkı
Paintball alanı Açık yeşil
Bisiklet Parkuru Kırmızı
Amfi Tiyatro 200 kişi Kahverengi
Manzara Seyir Terası
Gözlem Kulesi
Ormancılık Uygulamaları Tanıtım alanı
Kameriye 12 m²
Yağmur barınağı 15 m² Kahverengi 02/06
Pergola
Otopark
Doğa yürüyüş alanı
Araç yolu Tek yön 3 m Çift yön 6 m Sarı 0,4/0,6
Tuvalet
Çeşme Mavi
Çocuk oyun alanı Açık yeşil
Su deposu Mavi
İbadethane
Teleski /teleferik
Doğal ve Yapay göl 60 cm derinlik 100 m² Birden fazla
Personel binası 80 m² 3 m 1 Gri
Çadırlı kamp ünitesi 80 m² 1
Karavan kamp 100 m² 1
Kır evi 40 m2 kapalı+ 10m² veranda 4,5 m 30 adet Kahverengi
Sıhhi tesis kompleksi 100 m² 3m Mavi+pembe
Kültür evi Kahverengi
Flora ve fauna tanıtım alanı Kahverengi
İzcilik faaliyet alanı
Binicilik faaliyet alanı
Yaya yolları Açık kahverengi 0,2

Bu Haberi Paylaşın