Bizi Takip Edin

Manşetler

Şehir Sağlık Profili Hazırlama Eğitimi Tamamlandı

05.04.2021

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi 75 belediyenin Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında hazırlaması gereken çalışmalardan biri olan Şehir Sağlık Profili, sağlık ve sağlığın belirleyicileri hakkında önemli bilgiler ve bu bilgilere dayanan analiz ve yorumlar içermektedir. Yerel ölçekte bir şehrin nüfusunu, nüfusun yaşa ve cinsiyete göre dağılımını, yaşa ve cinsiyete göre ölüm sayılarını, yaşlıların yerel düzeyde profilini, yaşlılara yönelik hizmetlerdeki boşlukları, kişi başına düşen eğitim, yeşil ve sosyal alanları tanımlayan halk sağlığı raporlarıdır. Şehir Sağlık Profilleri, toplum sağlığı gelişim planlamasında, uygulama sonuçlarının takibinde ve toplum sağlığının denetiminde önemli araçlardır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Danışma Kurulu Üyemiz Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından Araş. Gör. Dr. H. Çisem Akyıldız, Doğa Koruma Merkezi CBS ve Modelleme Uzmanı Dr. Tuba Bucak ve Birlik Müdürü Murat Ar rehberliklerinde 25-26 Mart 2021 tarihlerinde online platform üzerinden düzenlenen “Şehir Sağlık Profili Hazırlama” eğitimi üye belediye temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin birinci günü Murat Ar tarafından “Şehir Sağlık Profili Nedir ve Neden Hazırlanmalıdır”  ve “Kopenhag Belediye Başkanları Mutabakatı, DSÖ 13. Genel Çalışma Programı, 2019–2023 DSÖ VII. Faz Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Deklarasyonu” başlıklı sunumları, Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz tarafından “Şehir Sağlığı Kavramı ve Günümüzdeki Önemi” ve “VII. Faz Rehberi: Stratejik ve Genel Hedefler, Ana Temalar ve Öncelikler” başlıklı sunumları, Dr. Çisem Akyıldız tarafından “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı sunumları gerçekleştirildi.

Eğitimin ikinci gününde Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz tarafından “Şehir Sağlık Profili Nasıl Hazırlanmalı” ve “Şehir Sağlık Profilinden Şehir Sağlığı Gelişim Planına Geçiş” başlıklı sunumları, Dr. Çisem Akyıldız tarafından “Sağlık Riskleri ve Kırılganlıkların Ölçülmesi: Sağlık Göstergeleri” başlıklı sunumu, Dr. Tuba Bucak tarafından “Sağlık Riskleri ve Kırılganlıkların Analizi: Coğrafik Bilgi Sistemleri” sunumları gerçekleştirildi.

İki gün süren ve 56 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimin gün sonlarında görüş ve öneriler alınarak eğitim sona erdi.

Eğitimde gerçekleştirilen sunumlara; http://www.skb.gov.tr/2021-yili-toplantilari-s36594k/

Eğitimin kayıt videolarına; 25 Mart 2021:   https://www.youtube.com/watch?v=0x1zLsC4ipQ

26 Mart 2021:   https://www.youtube.com/watch?v=KiMF57-FV90&t=3s

sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Bu Haberi Paylaşın