Bizi Takip Edin

Manşetler

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Deprem Bölgesinde…

13.03.2023

Türkiye’de sayısı 150 belediyeye ulaşan Sağlıklı Kentler Birliği’nin Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’da SKB yetkilileri ile istişarede bulundu.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası, Birlik Genel Sekreteri Dr. Ahmet Recep Tekcan, Türkiye Ulusal Ağ Koordinatörü Nalan Fidan ve Birlik personeli Mustafa Sevim deprem bölgesinin birinci ziyaretini üye belediyeleri olan Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep Nurdağı’na gerçekleştirdi. Birlik olarak, bölgede geniş çaplı bir izlenim elde etmek amacıyla, depremin etkili olduğu yerlerde, yetkililerle görüşerek gelinen son çalışmalar hakkında bilgiler alarak, acil ihtiyaçlar, tespitler ve öncelikler kapsamında görüşmeler sağladılar.

Kahramanmaraş, Hatay illeri, Nurdağı, İslahiye, İskenderun, Antakya, Defne ilçelerinde izlenimlerde bulunan Birlik yetkilileri, depremin boyutunu, ihtiyaçlarını, taleplerini yerinde görerek ve yetkilileri ile görüşerek belirlemiş oldu.

Birlik olarak getirilen yardımlar çadır kentlerde bulunan depremzede vatandaşlarımıza dağıtılarak, çocuklara da hediyeler ve oyuncaklar verildi.

Bölgedeki izlenimler sonrası, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş’a rapor edilerek bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Aktaş şunları söyledi: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak her zaman üye belediyelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu depremlerden ekilenimler uzun ömürlü olacak. Ama bir fark yaratabiliriz ve yaratacağız.

DSÖ ile temasta…

Depremlerin ardından DSÖ ve DSÖ Vakfının acil durum ilan etmesi, destek sunması ve fon toplamak üzere bir kampanya başlatmış olması memnuniyetle karşılanmıştır. Kampanya halen devam etmektedir.

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fearthquakeresponse%2dturkiyesyria.who.foundation%2f&umid=25C1D201-F532-5605-9F62-7C5404C30BB0&auth=6490ca6cec1361e6038bae6fca7cddac6f89143c-055ce3273be2e360d043b0b4c7ec673770f17f80

Bu kampanyaya destek ve yardım çağrısı Avrupa Bölgesinde Sağlıklı Şehirler Ağında yer alan 27 ülke ve 100 şehre yapılmıştır.

Avrupa’da DSÖ Avrupa Bölgesine akredite bir birlik olarak şehirlerin ve bölgelerin iyileştirilmesi için, depremden etkilenen şehir ve bölgelerimize iletilmek üzere barınma alanları(çadır, konteynır, mobil duş ve tuvalet), sağlık ve sosyal hizmetler, giyim, gıda ve hijyen malzeme ihtiyaçları vb. gibi pek çok konuda desteklere açık olduğumuzu bildirdik. Temas halindeyiz.

İhtiyaca göre malzeme gönderiyoruz. Sağlıklı Kentler Birliği olarak tüm üyelerimizle bir yandan afet bölgesindeki üyelerimizin yaralarını sarmak için çalışırken bir yandan da büyük bir bölümü deprem riski altında bulunan şehirlerimizin “Dirençli Şehirler” olması için çalışmalar yürütüyoruz.

Afet Risk Yönetimi ve İyileştirmeler için çalışıyoruz.

Deprem sadece deprem bölgesini değil, depremin hissedilmediği şehirleri, Tüm Türkiye’yi etkilemiştir. Depremden tahliye edilen şehirlerde iç göç başlamıştır.

Kentsel Dirençlilik sonrası iyileştirmeler için; afet sonrası iyileştirme çalışmalarının sistematik,  senkronize ve daha hızlı yapılmasının sağlanması, depremden etkilenen ve dolaylı olarak etkilenen tüm şehirlerde;

bu alanda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi,

önceliklendirme yapılarak kaynakların etkin kullanımının sağlanması,

iyileştirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi,

iyileştirme faaliyetlerine ilişkin afet yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi ve süreçlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. “dedi.

Bu kapsamda da öncelikli olarak maddi ve manevi her türlü yardımı etkilenen şehirlere ulaştırmayı ve ardından da daha güçlü bir gelecek için üyelerimize teknik destek, proje desteği ve bilinçlendirme faaliyetleriyle hizmetlerimize devam etmeyi planlıyoruz.

Farklı Disiplinlerden Oluşan Danışma Kurulumuzla istişare halindeyiz.

Depremin ilk saatlerinden itibaren çalışmalarımıza başlayarak, Birliğin Danışma Kurulu Üyeleri ile acil toplantı yaptık. Danışma Kurulu Üyelerimiz, Bilim insanlarından, farklı üniversitelerden Halk sağlığı, şehir planlama, çevre, mimarlık, peyzaj mimarlığı, ekoloji, afet risk yönetimi, iletişim, uluslararası ilişkiler disiplinlerinden akademisyenlerden oluşuyor. Onların katkıları ile, Afet İletişim Yönetimi Rehberi, Depremin Çevresel Etkileri, Afetler İçin Erken Toparlanma Rehberi ve Erken Toplanma Rehberi üye belediyelerimiz ile paylaşıldı. Birliğimizin kurumsal yayını olan Kentli dergimizin önümüzdeki günlerde “Deprem ve Kentsel Dirençlilik” özel sayısı ile üye belediyelerimiz ile paylaşılacak. Ayrıca, Üye belediyelerimizin proje koordinatörlerine yönelik “Deprem Sonrası Kentsel Dirençlilik Sağlamak” konusunda toplantılar yapılarak yol haritası çıkarmaya çalıştık. Destek veren tüm Danışma Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum.

Genel sekterimiz ve Ulusal ağ koordinatörümüz bölge hakkında yapılan tespitleri ilettiler. Yaptığımız görüşmeler neticesinde bölgedeki belediyelerimizin istek ve talepleri dikkate alındı. Önümüzdeki günlerde de ayni ve nakdi yardım, destek, iftar, teknik destek olarak  bazı projeleri bölgede hayata geçireceğiz. Tüm ekibimizle büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz.

Şehirlere “Kentsel Dirençlilik” için çağrı yapıyor.

Türkiye’de afetlerin meydana geliş sıklığı ve şiddeti artmıştır. Bunun sonucunda, uluslararası alanda müdahale tabanlı afet yönetimi yerine “afet risklerinin azaltılması” afet yönetimi uygulamalarının en önemli bileşeni haline gelmelidir.

Bu deprem felaketi göstermiştir ki, sağlıklı şehirlerin var olabilmesi için “Kentsel Dirençlilik” sağlamak ve hazırlıklı olmak gerekmektedir. Bu kapsamda Sağlıklı Kentler Birliği olarak şehirlerin “Kentsel Dirençliliğini”  sağlamak için 10 öncelikli sektör çalışması belirledik.

  • Katılımcı yönetim,
  • kentsel sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirleri,
  • geçici ve kalıcı barınma alanları tasarımı,
  • sağlığı ve dayanıklılığı hedefleyen kentsel planlama,
  • çevresel sorunlar ve önlemler,
  • acil durum servisleri, kentsel altyapı,
  • sosyal hizmetler,
  • doğal alanlarin korunması / ekosistemlerin geliştirilmesi,
  • finansman yönetimi,
  • sosyal kapasitenin geliştirilmesi

Bu başlıklarda tüm belediyelerimize DSÖ ve Danışma Kurulumuzun desteği ile yol gösterici ve rehber olmaya, teknik ve kapasite geliştirmeye ve proje destekleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bölgeyi desteklemek için bir araya gelinmesi, en çok ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde ele alması için önemli bir zamandır. Amacımız, acil insani yardım ve gelecekteki yeniden yapılanma çabalarını desteklemektir.

Hem şehirlerimizin hem de ilçelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ülke olarak, birlik olarak büyük bir çaba içeresindeyiz. Depremzedelere, depremde zarar gören belediyelerimize geçmiş olsun diyorum. Başımız sağ olsun, acımız büyük. Hayatı normale döndürmek için sımsıkı sarılacağız ve inşallah o eski güzel günlere yeniden döneceğiz, dirençli ve sağlıklı kentler olmak için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Bu Haberi Paylaşın