Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

Yaşlı dostu binalarda yürüyen merdiven olmalı

10.02.2014

Copenhagen_Metro_escalatorsHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof.Dr. Dilek Aslan, bir binanın ‘yaşlı dostu’ olabilmesi için; binada asansör, yürüyen merdiven, geniş kapı girişleri ve uygun işaretlenmelerin bulunması gerektiğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof.Dr. Dilek Aslan, bir binanın ‘yaşlı dostu’ olabilmesi için; binada asansör, yürüyen merdiven, geniş kapı girişleri ve uygun işaretlenmelerin bulunması gerektiğini söyledi.

Yaşlı Dostu Şehirler (Age Friendly Cities) yaklaşımının dünyada onlarca şehirde benimsendiğini belirten Prof. Dr. Aslan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2005 yılında gündeme taşınan yaklaşımının; bir kentte, bölgede benimsenmiş ve temel ilkelerinin uygulanıyor olması o toplumda yaşlıların toplumsal yaşama güvenle, sağlıklı bir şekilde sürekli katılımının sağlanması anlamına geldiğini dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Şehirler yaklaşımının bir dizi uygulamayı öngördüğünü belirten Prof. Aslan, “Ev koşulları yaşlıların kendi alıştıkları ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri temel amaç olmalıdır. Bu amacın temel gerekçesi, yaşlıların kendilerini bu ortamlarda daha güvende hissetmeleridir. Temel kimi hizmetlerin onların evlerine kadar ulaştırılması değerlidir. Ev içi dekorasyon, planlama da yaşlıların ev içinde yaşamlarını bağımsız sürdürebilmeleri için özen gösterilmesi gerekli diğer konular arasındadır. Ulaşım; yaşlı bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir başlıktır. Ulaşım olanaklarının herkes için eşit, mümkünse ücretsiz ve günün her anı ulaşılabilir olması gerekmektedir. Kamusal olanaklar, yerel yönetimlerin hizmetleri bu bakış açısıyla planlanmalıdır. Binalarda, yaşlıların bağımsız, hareketliliğini kısıtlamayan ve ‘yerinde yaşlanma’ kavramına uygun koşullarda çevresel düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır. Yeşil alanlar, sigara dumanından arındırılmış iç ve dış mekanlar bu bağlamda temel bileşenlerdir. Kaldırımlar yaşlıların hareketine olanak sağlayacak şekle getirilmelidir. Yaşlıların ev dışında, sokakta, dinlenmelerine imkan sağlayan mekanlara gereksinim bulunmaktadır. Güvenli yaya geçiş alanları önceliklidir.” dedi.

 

BİNALARDA KAYMAYAN YÜZEYLER OLMALI

Prof. Dr. Aslan, binaların ‘yaşlı dostu’ olabilmesi için asansör, yürüyen merdiven, geniş kapı girişleri, uygun basamaklar, merdivenler, kaymayan yüzeyler, dinlenme için uygun iç mekanlar, uygun işaretlemeler, tuvaletlerin uygunluğunun önemli olduğunu söyledi. Aslan şunları kaydetti: “Toplum desteği ve sağlık hizmetleri sağlık hizmetleri yaşlı bireylerin gereksinim duyduğu hizmetlerin başında gelmektedir. Sağlık hizmetleri, koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici hizmetler bütününü sunmalıdır. Gerekli durumlarda evde bakım hizmetlerinin de ulaştırılması değerlidir. Kendi başına, kendi evlerinde yaşamlarını sürdürme engeli olan yaşlı bireyler için kurumsal bakım olanakları da ulaşılabilir olmalıdır. Yaşamın, sağlığın temel hak kabulü üzerinden bütünsel kurgu doğru bir başlangıç noktasıdır. Bu yaklaşım, yukarıda tanımlanan bütün açılımlarıyla, belli başlı şehirler yerine dünya üzerinde var olan bütün toplumlarda, yaşam alanlarında öncelikli bir uygulama başlığı olmalıdır. Başarı ya da başarısızlığı değerlendirmek için ise güçlü izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması uygundur.”

Bu Haberi Paylaşın