AnasayfaÜyelerimizSıkça Sorulanlarİletişim Bilgileri
 

Duyurular

Sık Sorulan Sorular

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği neden kurulmuştur?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve gelişen “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek 2005 yılında “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni kurmuşlardır.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nde Yer Almanın Yararları

Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Türkiye Ulusal Ağı olarak akredite edilmiş Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmaları, sorunları aktarmaları, ortak projeler geliştirmeleri, uluslararası düzeyde temsil edilebilmeleri ve ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği sağlanacaktır.
Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi devam edecektir.
Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi, belgeler ve proje deneyimleri aktarılacaktır. “Sağlıklı Kentler Birliği” Türkiye’de bu hareketin güçlenmesi ve işbirliği açısından kentlerimiz için çok önemli gelişimler sağlayacak, daha sağlıklı kentler oluşturulacaktır.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne nasıl üye olunur?

Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olacak şehirler Belediye Meclis Kararları ile;
Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün, DSÖ 2014 Sağlıklı Şehirler Atina Deklarasyonunun kabulü.
Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi,
Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin Birlik Meclisinde görevlendirilmesi,
Üye olacak Belediye tarafından Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Şehirler Proje Ofisi kurulması ile ilgili karar alınması,
Üye Olacak Belediye tarafından “Şehir Sağlık Profili hazırlaması, Yıllık Faaliyet Programı hazırlaması, Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık raporlama yapması,
Birlik Toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin paylaşılması ve üyelik aidatlarının ödenmesi hususlarında karar almalıdır.

DSÖ Sağlıklı Şehirler Proje Süreci Nasıldır?

DSÖ Sağlıklı Şehirler Projesi 4 veya 5’er yıllık fazları kapsamaktadır.
Her yeni fazda DSÖ tarafından belirlenen yeni ana konular üzerinde çalışılmaktadır.

Sağlıklı Şehirler Projesinin 6.Fazındaki Ana Çalışma Konusu ve Ana Temalar Nelerdir?

6. Faz 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır. Atina Sağlıklı Şehirler Bildirisi DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı VI. Faz’ının ana konularını, hedef ve prensiplerini açıklamaktadır. VI. Faz’ın genel konusu sağlık ve tüm yerel sağlık politikalarında sağlık alanında eşitliktir.

Ana konular:

– Herkesin sağlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki eşitsizliklerin azaltılması
– Sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin iyileştirilmesi

Ana Tema 1: Yaşam Seyri ve İnsanların Güçlendirilmesi
Ana Tema 2: Avrupa Bölgesinde Büyük Sağlık Sorunları ile Mücadele
Ana Tema 3: İnsan Odaklı Sağlık Sistemlerinin ve Halk Sağlığı Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Ana Tema 4: Dayanıklı Bir Toplum ve Destekleyici Ortamların Oluşturulması

Etkinlikler
 
Yayınlar
 
Diğer Yayınlarımız
 
Video Galerisi
 
Fotoğraf Galerisi
 
 
Üye Belediyelerimiz
 
 
Anasayfa ÜyelerimizBirlik HakkındaSKB HaberleriÜye Belediye HaberleriYayınlarFotoğraf Galerisiİletişim Bilgileri
© 2005-2020 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği. Tüm hakları saklıdır.