Bizi Takip Edin

Üye Belediye Haberleri

İzmir’in “Doğaya Saygı” Planı

31.01.2017

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yön verecek “1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı” çalışmalarını ilçe belediye başkan ve yöneticileriyle paylaştı. 2030 yılı hedef alınarak hazırlanan plan, yarattığı yeşil kuşak alanları ve yüksek çevre duyarlılığı ile öne çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı “1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı” ile kentin 15–20 yıllık gelişimine ışık tutacak. 3 bölgede 13 ilçe ve 428 kırsal yerleşmeyi içine alan yeni nazım plan, ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm ve ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyecek.
Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu danışmanlığında belediye bürokratları ve bilim adamlarından oluşan ekibin işbirliğiyle ortaya konulan “1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı” mecliste görüşülüp onaylanmadan önce, ilçe belediye başkanları ile üst düzey bürokratlarının görüşüne sunuldu. Toplantıya Beydağ Belediye Başkanı A. Vasfi Şentürk, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra ilçe belediyelerden 135 bürokrat katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, öngörülen planın detaylarını daha önce de meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle paylaşmıştı.

İzmir modeli
Yaklaşık 2 senedir yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan plan vizyonunda, kentin özgün kültürel ve doğal değerlerini koruyarak gelişen, tarımda sürdürülebilir gelişmeyi öngören, yerel ürün markalaşmasıyla öne çıkan, turizm çeşitliliğinde önder, korumacı ve ulaşılabilir bir “İzmir Modeli” ortaya konuluyor.
1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın stratejisini ise yaşamsal öneme sahip alanlar (su havzaları, tarım ve orman alanları) ile özellikli ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların, su, toprak ve hava kalitesinin korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin öngörülmesi oluşturuyor.

Yeşil kuşaklar büyüyecek
Plan çalışmalarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında bağlanan alanın bütünü Batı, Doğu ve Kuzey olarak 3 bölüm halinde ele alındı. Bu program alanlarının her biri için nelerin yapılması gerektiği, hangi sektörlerin gelişeceği, nüfus hareketleri, yapılaşma, tarım alanları, su havzaları, korunması gereken doğal, arkeolojik, tarihi sit alanları ve diğer koruma alanları, sanayi bölgeleri, turizm bölgeleri, yeşil kuşak alanları belirlendi. Bu kapsamda, planlama bölgelerinin karakterlerine ve ilçelerin yapısal özelliklerine bağlı olarak;

Yeşil kuşak alanlarında doğayla uyumlu, insan odaklı koridorlar yaratılması,
Doğaya saygılı alternatif turizm olanaklarının sağlanması,
Tarımsal üretim faaliyetlerinin ve iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi,
Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi,
Kırsal yerleşmelerin sosyal ve teknik altyapı olanaklarının güçlendirilmesi,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılması gibi konularda önemli ilkesel kararlar geliştirildi ve plan çalışmaları bu doğrultuda şekillendirildi.

Bu Haberi Paylaşın